Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Publikationer til akademisk interesserede 
Rapporterne er skrevet af Videncentret og Militærpsykologisk Afdeling ved Veterancentret og Forsvarsakademiet.
Her kan du finde de rapporter og videnskabelige artikler, som er målrettet forskere og andre akademisk interesserede læsere. 

Viden og forskning om veteraner 

Forsvaret og Veterancentret har samlet disse rapporter, som er publiceret om veteraner. Du kan også besøge Veterancentrets forskningsside, hvor du kan læse mere om vores forskningsprojekter.

Sidst opdateret 10-05-2019 - kl. 12:50

Videnskabelige artikler og publikationer

Besøg Forsvarets Forskningsportal
Forsvarets Forskningsportal Du kan se alle videnskabelige publikationer skrevet af Veterancentrets Videncenter på Forsvarets Forskningsportal, der drives af Forsvarets Bibliotekscenter. Forskningsportalen har til formål at synliggøre forskningsaktiviteter og forskningspublikationer samt skabe grundlag for kontakt og samarbejde mellem eksterne interessenter og Forsvarets forskningsmiljø. Bemærk, at der primært er tale om engelsksprogede artikler.

Rapporter

"Vi er kommet tættere på hinanden og forstår hinanden bedre" 
Veterancentrets PREP-kurser for par – resultater fra en virkningsevaluering

Download letlæselig artikel. Denne let-læselige artikel beskriver, hvad de par, som har deltaget i Veterancentrets PREP-kurser mellem 2015-2017, har fået ud af at deltage på kurset. Evalueringen er skrevet på baggrund af interviews med enkeltpersoner og fokusgruppeinterviews med underviserne. Herudover har deltagerne udfyldt spørgeskemaer før, under og tre måneder efter kurset.

Udgivet i 2018. Download artikel.

"Sådan er det også hjemme hos mig"
En evaluering af Veterancentrets samtalegrupper for børn og unge 

Læs artiklen

Siden 2015 har Forsvarets Veterancenter tilbudt samtalegrupper til børn og unge, som har en forælder, der har psykiske efterreaktioner fra udsendelse. 
Artiklen her beskriver, at børnene har stor glæde af at mødes med andre i samme situation, da det skaber en oplevelse af ikke at være alene og en indsigt i egen livssituation.

Udgivet i 2018. Download artikel.

Recognition of soldiers in Nordic and the Baltic countries
Same mission - Difference in Recognition

Denne NORDEFCO-rapport analyserer en række af de anerkendelsestiltag, som NORDEFCO-landene har ydet veteranerne. Det sker på baggrund af, at der har været rejst kritik fra både veteraner og offentligheden om manglende påskønnelse af den indsats, som veteraner får efter udsendelse i international mission.

Udgivet i 2017. Download rapport.

ISAF7 - 6,5 år efter
Downlad ISAF 7 - 6,5 år efter hjemkomst

 

En ny undersøgelse fra Veterancentret klarlægger, hvordan soldater fra hold 7 har det 6 ½ år efter deres hjemkomst fra Afghanistan. Den viser en stigning i andelen af veteraner med svære symptomer på PTSD og depression.

Udgivet i 2016. Download rapport. Download briefing.

PREP-kurser for veteraner og deres partnere – en procesevaluering

Veterancentret har gratis i en projektperiode fra 2015-2017 tilbudt parforholdskurser til veteraner og deres partnere i anerkendelsen af, at udsendelser kan påvirke parforholdet og kommunikationen parret imellem.
Procesevalueringen evaluerer, hvordan implementeringen af initiativet PREP-kurser for soldater, veteraner og deres partnere er forløbet.

Udgivet i 2016. Download rapport.

Selvmord blandt veteraner: 1992-2014
Denne rapport viser, at danske veteraner ikke har en højere selvmordsrisiko end den almindelige dansker.
I undersøgelsesperioden, der løber fra 1992 til 2014, er der registret 56 selvmord blandt veteraner svarende til 0,18 procent af alle veteraner. Blandt de matchede kontroller er 0,22 procent døde af selvmord. Veteraner udsendt til Kroatien i 1990'erne har dog større selvmordsrisiko end andre danske veteraner.

Udgivet i 2016. Download rapport.

Samtalegrupper for børn og unge – en procesevaluering

Veterancentret tilbyder i perioden 2015-2017 børn og unge til veteraner med psykiske efterreaktioner at deltage i samtalegrupper. Undervejs evalueres initiativet, og dette har givet anledning til en procesevaluering af, hvordan det er gået med at sætte dette initiativ i søen.

Udgivet i 2016. Download rapport.

Veteraners psykiske velbefindende 7-8 måneder efter hjemkomst
Undersøgelse af udsendte til Afghanistan i perioden februar-august 2013

I denne rapport undersøges i hvor høj grad, ISAF hold 15, der var udsendt til Afghanistan fra februar til august 2013, udvikler symptomer på PTSD eller depression i perioden fra før udsendelsen til 7-8 måneder efter hjemkomst. Man forsøger også at identificere faktorer målt før udsendelse, der øger sårbarheden for at udvikle symptomer på PTSD. Herudover sammenlignes forekomsten af symptomer på PTSD eller depression på ISAF hold 15 med ISAF hold 7, der var udsendt til Afghanistan i 2009.

Udgivet i 2015. Download rapport.

Anerkendelsens betydning
Politikere, frivillige og faglige organisationer, offentlige aktører, borgere og veteraner selv har mange forståelser og oplevelser om anerkendelse af veteraner. Anerkendelse er et begreb, der i sammenhæng med veteraner, er blevet vanskeligt at konkretisere, da det betyder mange forskellige ting. Med udgangspunkt i veteraners perspektiver giver denne rapport et kvalitativt indblik i veteraners mange forståelser og oplevelser om anerkendelse.

Udgivet i 2014. Download rapport.

Efter Afghanistan – rapport over soldaters psykiske velbefindende to et halvt år efter hjemkomst
Siden 2009 har ISAF hold 7 deltaget i en stor forskningsundersøgelse om psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer. Denne rapport viser de første resultater af soldaternes udvikling af PTSD-symptomer to et halvt år efter hjemkomst. Her fremgår det, at der er sket en stigning i antallet af soldater med højt niveau af PTSD-symptomer, og at flere veteraner først udvikler efterreaktioner mellem syv måneder og to et halvt år efter hjemkomst.

Udgivet i 2013. Download rapport.

Udsendelsens påvirkning på partnere med børn
Undersøgelse af hvad der påvirkede partnere med børn under soldatens udsendelse til Kosovo eller Afghanistan i perioden februar-august 2009. Her peges der på, at soldater og pårørende ikke kun er belastet i selve udsendelsesperioden, men også fra det øjeblik, soldaten får at vide, at han eller hun skal af sted, til vedkommende igen er hjemme og reintegreret. Alt i alt en periode på op til 1-1½ år. Nogle pårørende udtrykker desuden ønske om mere konkret og praktisk støtte fra Forsvaret, mens andre formår at mobilisere eget netværk til denne hjælp og støtte.

Udgivet i 2012. Download rapport.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk