Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Publikationer til soldater og veteraner 
Veterancentrets udgivelser til soldater og veteraner handler primært om tiden inden og efter en udsendelse.
Her kan du downloade forskellige brochurer og materialer rettet mod soldater og veteraner. 

Værd at læse for soldater og veteraner 

Forsvaret og Veterancentret har samlet disse brochurer og materialer, som kan støtte dig gennem din udsendelse og i tiden, der følger efter hjemkomsten.

Sidst opdateret 09-03-2020 - kl. 16:00

Før og under udsendelsen


Når du sendes ud
Når du sendes ud  Hæftet er henvendt til dig, der skal udsendes. Den beskriver, hvilke reaktioner du kan forvente af dig selv og dine nærmeste. Hæftet er pt. under opdatering.

Download.


Min sidste vilje
Min sidste vilje Min sidste vilje skal underskrives af alle soldater, der skal udsendes i international mission. Hæftet giver dig anledning til at tænke over, hvilke foranstaltninger der skal gøres, hvis du falder i tjeneste. Visningen her er et eksempel på, hvordan Min sidste vilje ser ud.

Download.


Mens I er væk fra hinanden
Mens I er væk fra hinanden  I dette hæfte kan du som pårørende læse forslag til, hvordan du får dagligdagen til at hænge sammen, når din kæreste eller ægtefælle skal udsendes. Du kan læse om tiden før, under og efter udsendelsen. Hæftet er pt. under opdatering.

Download.


Hold kontakten – men med omtanke
Hold kontakten – men med omtanke I denne folder kan du læse om, hvordan I mest sikkert holder kontakten under udsendelse. Folderen beskriver, hvorfor det er nødvendigt at tage visse forholdsregler. Udgivet i 2010.

Download.


Hvis du kommer til skade
Hvis du kommer til skade Denne folder handler om skader under udsendelse og kommer ind på, hvordan I skal forholde jer til forskellige former for arbejdsskader, og hvilke forsikringsmuligheder der er. Udgivet i 2017.

Download.


Viden om veteraner
Viden om veteraner Hæftet kan give dig en god basisviden om, hvordan soldater kan opleve en udsendelse, og hvor mange soldater på hold 7 i Afghanistan der efterfølgende er kommet hjem med symptomer på PTSD eller depression. Udgivet i 2014.

Download.

Operativ stresskontrol
  Denne håndbog er et værktøj til dig som leder. Du lærer at forebygge, identificere og håndtere stress hos soldater under militær træning og militære operationer. Du bliver rustet til at genkende og håndtre soldater med alt fra mild til akut stress. Udgivet i 2017.

Download.

Efter udsendelse


Når du kommer hjem
Når du kommer hjem  Hæftet er henvendt til dig, som har været udsendt. Du kan læse om efterreaktioner og genforeningen med familie og venner. Hæftet er pt. under opdatering.

Download.


Socialrådgiver i Veterancentret – sådan bruger du os
Socialrådgiver i Veterancentret – sådan bruger du os Brochuren oplyser om, hvad du som soldat, veteran eller pårørende kan bruge Veterancentrets socialrådgivere til. Udgivet i 2016.

Download.


Nye veje til job for veteraner
 Nye veje til job for veteraner Brochuren beskriver hvilken støtte, du kan få ved Veterancentret, hvis det viser sig at blive svært at få et job uden for Forsvaret. Dine kompetencer fra Forsvaret er mange, men nogle arbejdsgivere har brug for at få dem omsat til en civil kontekst. Udgivet i 2016.

Download.


Mindfullness
Prøv mindfuldness-øvelserne online. Disse øvelser er primært henvendt til soldater, som kan have glæde af afspænding og opmærksomhedstræning. Du kan få cd'en udleveret af Veterancentrets psykologer. Øvelserne er ikke tilgængelig online.


PREP - et kommunikationskursus for par
PREP – et kommunikationskursus for par Brochuren oplyser om de gratis kommunikationskurser for par, som Veterancentret og Forsvarsministeriets Personalestyrelse afholder i 2016 og 2017. Kurserne består af undervisning og parsamtaler. Brochuren er opdateret i 2018.

Download.


Samtalegrupper for børn og unge
Samtalegrupper for børn og unge Brochuren oplyser om de gratis samtalegrupper, som Veterancentret og Familienetværket afholder i 2016 og 2017. De handler om at leve med en psykisk skadet veteran i familien og møde ligestillede. Udgivet i 2017.

Download.

PTSD hos veteraner
PTSD hos veteraner Brochuren er henvendt til dig, der ønsker at vide mere om traumetilstanden PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) hos veteraner. Udgivet i 2018.


Download.


Servicehunde til veteraner
Servicehunde til veteraner Tilbuddet om hjælp til at anskaffe en servicehund er henvendt til dig, som har PTSD og en længere behandlingshistorik. Senest opdateret i 2020.

Download.


Jobordning for veteraner
Jobordning for veteraner Jobordningen er vedtaget i Folketinget for at give de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv. Udgivet i 2017.

Download.


Uddannelse til frivillige
Når du kommer hjem Brochuren oplyser om den uddannelse, Veterancentret tilbyder til frivillige på veteranområdet. Udgivet i 2017.

Download.

Veteraner på Færøerne
Veteraner på Færøerne Brochuren oplyser om den støtte, du kan få som veteran eller pårørende, hvis du er bosat på Færøerne. Du kan læse om Veterancentrets døgntelefon, om støtte fra Borgaratænastan og om Danmarks Veteraners lokalforening på Færøerne.

Download på dansk eller færøsk.


Veteraner i Grønland
Veteraner i Grønland Brochuren oplyser om den støtte, du kan få som veteran eller pårørende, hvis du er bosat i Grønland. Du kan læse om Veterancentrets døgntelefon, om støtte fra Grønlands Kommune og om Veterancafé Grønland.

Download på dansk eller grønlandsk.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk