Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forskningsprojekt 
Soldaten sidder foran computerskærmen med sensorer på, som måler hjerneaktiviteten.
Dette projekt har til formål at træne hjernen til at arbejde i et roligere tempo. Når veteranen formår at holde roen, giver skærmen et grønt signal. 

Hjernetræning mod PTSD-symptomer 

Nyt behandlingsprogram med hjernetræning skal afprøve, om symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan lettes ved at ændre hjernens måde at arbejde på.

Baggrund

Symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan forårsage, at den skadede veteran oplever, at hans eller hendes reaktioner på omgivelserne har forandret sig. Det kan eksempelvis være, at veteranen er mere på vagt, mere lydfølsom eller mere urolig. Disse reaktioner afspejler, at hjernens arbejdsprocesser og måder at afkode verden på har forandret sig.

Ny teknologi gør det muligt at hjælpe veteraner med PTSD-symptomer ved direkte at træne hjernens arbejdsprocesser tilbage i et mere afbalanceret leje. Med denne metode håber vi at kunne reducere symptomerne, så det bliver lettere at overkomme eventuelle psykologiske vanskeligheder. En psykolog fra Veterancentret har været på et uddannelsesophold hos forskere ved det amerikanske forsvar for at lære teknikken.
 

Metode

Erfaringer fra USA viser, at soldater med PTSD kan lære at regulere deres hjernes arbejdsprocesser. Hjernens elektriske aktivitet opfanges med elektroder, der bliver sat på hovedbunden. Når aktiviteten i et valgt hjerneområde går i den ønskede retning, gives veteranen et signal på en skærm, eksempelvis som led i et computerspil.

Ved at lære at frembringe signalet kan man samtidig lære at regulere sin egen hjerneaktivitet i området. Målet er, at hjernen trænes til at være mindre tilbøjelig til at frembringe symptomer, og at veteranen derigennem opnår lindring.

Computeren registerer aktiviteten i forskellige områder i hjernen via EEG.
Under træningen følges veteranen tæt af projektets psykolog, som klarer både den praktiske del af forsøget og selve vejledningen.

Status 

Behandlingsprogrammet er i værksat som et forsøg fra februar 2016. Programmets primære mål er at afprøve og indføre den nye behandlingsform og sidenhen at undersøge behandlingens effekt i forskningsøjemed.

I foråret 2019 har 17 veteraner gennemført behandlingen. Der er udviklet en behandlingsmanual, og behandlingen tilbydes i forlængelse af eksisterende psykoterapeutiske tilbud til veteraner med symptomer der med fordel kan lindres med netop denne behandlingsform.

Ved udgangen af 2019 vil erfaringer og data fra de første 20 veteraner blive opsamlet og evalueret i en rapport.

Sidst opdateret 28-05-2019 - kl. 13:31

Vil du vide mere?

Kontakt 
Kasper Eskelund
Forsker

vetc-mpa41@mil.dk