Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Undersøgelsen gælder soldater, der har startet behandling i Veterancentrets Militærpsykologisk Afdeling efter april 2014.
Soldater med psykiske efterreaktioner fra en udsendelse tilbydes psykologisk behandling i Veterancentret. 

Veteraners velbefindende efter psykologisk behandling 

Undersøgelse af ændringer i psykisk velbefindende fra før til efter afslutning af psykologisk behandling.

Baggrund

Fra internationale undersøgelser og et tidligere forskningsprojekt om ISAF hold 7 i Afghanistan er det vist, at op til 10 procent af soldaterne har symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depression 2,5 år efter deres udsendelse.

Nogle af veteranerne med psykiske eftervirkninger henvender sig til Veterancentret med henblik på psykologisk behandling i Militærpsykologisk Afdeling. Spørgsmålet er dels, om de symptomer, veteranerne henvender sig med, afspejler dét, vi kender fra tidligere forskningsprojekter og internationale undersøgelser, og dels om veteranernes symptomer reduceres.

Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække psykiske symptomer og helbredsopfattelse blandt veteraner, når den psykologiske behandling starter, og undersøge, hvilke ændringer der er i symptomer og helbredsopfattelse over tid.


Metode

Undersøgelsen er udformet som et såkaldt prospektivt studie, hvilket vil sige, at man indsamler informationer om en gruppe mennesker på et bestemt tidspunkt og derefter følger dem over en periode for at se, hvordan det går dem.

Veteranerne har forud for behandlingsforløbet udfyldt en række velafprøvede spørgeskemaer, som bruges til at kortlægge forskellige psykiske symptomer samt deres helbredsopfattelse. De er blevet bedt om at udfylde skemaerne tre gange:


  • Inden behandlingen.
  • 14 dage efter behandlingen er afsluttet.
  • 6 måneder efter behandlingen er afsluttet.

Alle veteraner, som siden 1. maj 2014 har henvendt sig til Veterancentrets psykologer, har udfyldt det første spørgeskema. Veteraner, der har afsluttet den psykologiske behandling, og som har udfyldt det første spørgeskema, er blevet bedt om at udfylde de to spørgeskemaer, efter behandlingen er afsluttet.

De indsamlede informationer giver os god mulighed for at gennemføre statistiske analyser, som kan belyse mulige ændringer over tid samt vurdere, om ændringerne er relevante.
 

Veterancentrets psykologer arbejder både med individuel terapi og gruppeterapi.
Målet med den psykologiske behandling er en bedring af symptombilledet for den enkelte veteran. De første foreløbige resultater fra undersøgelsen viser, at det umiddelbart også er tilfældet for veteraner, der har afsluttet deres behandling.

Status

De foreløbige analyser viser, at størstedelen af veteranerne udviser symptomer relateret til PTSD og/eller depression før behandlingsstart. Hos veteranerne, der har afsluttet behandlingen, er der en klinisk relevant reduktion af deres psykiske symptomer.

Dette resultat gælder også, hvis der i analysen tages højde for de veteraner, der ikke har svaret på spørgeskemaet 14 dage efter, behandlingen er afsluttet.

De første resultater fra denne undersøgelse er præsenteret på internationale konferencer i 2016 og 2017. Veterancentret indsamler dog stadig data, og vi forventer, at der i slutningen af 2019 vil blive afrapporteret yderligere.

Sidst opdateret 27-05-2019 - kl. 11:06

Vil du vide mere?

Anni Sternhagen Nielsen
Seniorforsker
vetc-vic004@mil.dk
 
Dorte Hjortkjær
Psykolog, chefkonsulent
vetc-ldkli@mil.dk

Sofie Folke
Forsker
vetc-mpa43@mil.dk