Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Samarbejdspartnere ved Videcentret 
Et advisory board består af eksterne parter, som bruges til sparring.
Veterancentret arbejder sammen med mange partnere inden for forskningen om veteraner og deres pårørende. 

Partnere 

Veterancentret har mange samarbejdspartnere inden for forskningen om veteraner og deres pårørende.

Veterancentret har fornøjelsen af at samarbejde med lang række partnere – det være sig både andre myndigheder i Forsvaret og forskningsinstitutioner uden for Forvaret.

Blandt disse samarbejdspartnere er der også medlemmer af Videncentrets advisory board, som følger centrets forsknings- og vidensarbejde på veteranområdet.


Samarbejdspartnere uden for Forsvaret:

Annie Høgh, professor MSO
Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Ask Elklit, professor
Videnscenter for Psykotraumalogi, Syddansk Universitet

Birgitte Refslund Sørensen, lektor
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

David M. Hougaard, overlæge, dr. med.
Dansk Center for Neonatal Screening, Statens Serum Institut

Holger J. Sørensen, læge, ph.d.
Institut for Klinisk Medicin, Region Hovedstadens Psykiatri

Jessica Carlsson Lohmann, klinisk lektor, overlæge (medlem af advisory board)
Institut for Klinisk Medicin, Region Hovedstadens Psykiatri

Jonas Grauholm, cand.scient.
Statens Serum Institut

Kjeld Møller Pedersen, professor (medlem af advisory board)
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet

Maj Hansen, adjunkt
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Peter La Cour, ph.d.
Videnscenter for Funktionelle lidelser, Region Hovedstadens Psykiatri

Poul Videbech
, professor, overlæge, dr.med. (medlem af advisory board)
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup

Roger Moore, ph.d.,
Department of Psychology, University of Portsmouth

Thomas Iversen, ekstern lektor
Psykologisk Institut, Århus Universitet

Tonny Elmose Andersen, lektor
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Trine Madsen, seniorforsker, ph.d.
Psykiatrisk Center København, afd. Bispebjerg, Region Hovedstadens Psykiatri

Sidst opdateret 02-01-2018 - kl. 14:36

Organisationer

Veterancentret samarbejder med flere universiteter og organisationer: