Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
At føle sig alene med nogle meget svære følelser er noget, mange børn med psykiske sårbare forældre oplever.
Veterancentret samarbejder i samtalegrupperne med Familienetværket om at få børn og unge af psykisk skadede veteraner til at snakke om familiens "blå mærker". 

Samtalegrupper for børn og unge 

Veterancentret evaluerer forløb omkring samtalegrupper for børn og unge, som er et tilbud til familier med mentale ”blå mærker” fra udsendelser i internationale missioner.

Baggrund

Samtalegrupperne for børn og unge er et led i styrkelsen af indsatsen over for veteraner og tilbydes familier til soldater, der har psykiske efterreaktioner fra internationale missioner. Tilbuddet består i, at familiens børn og unge kan deltage i samtalegrupper i et forløb på ti uger. Børn og unge mødes i gruppen én gang om ugen i perioden.

Aktiviteterne indeholder samtaleøvelser relateret til, hvordan det er at have psykiske belastninger som en del af familielivet. Øvelserne suppleres med lege og spil, hvor børn og unge har tid og rum til at være sammen med ligesindede. 

Det er Veterancentrets socialrådgivere og militærpsykologer, der leder samtalegrupperne. De har forinden gennemgået Psykiatrifondens gruppelederuddannelse med fokus på børn og unge, som vokser op i familier, hvor en eller begge forældre er ramt af psykisk sygdom.

Forsvaret har tidligere erfaring med at gennemføre samtalegrupper for børn, og det er dette tidligere initiativ, som er i dag er udbygget. Forældrene tilbydes nu at deltage i relevante foredrag og mulighed for dialog med Veterancentrets faggrupper under forløbet, ligesom de får mulighed for at skabe netværk til andre forældre.

Metode

Familierne inviteres til en forsamtale forud for forløbet, hvor børn/unge og forældre kan finde ud af, om initiativet passer til dem, og for at gruppelederne kan vurdere sammensætningen af børn i gruppen. Forløbet afsluttes med en opfølgende samtale med hele familien.

Forløbet omkring samtalegrupperne evalueres gennem brug af kvalitative og kvantitative metoder, hvor børn, forældre og gruppeledere bidrager til at undersøge børnenes eller de unges udbytte af samtalegrupperne:

  • Før og efter forløbet udfyldes et spørgeskema om barnets styrker og svagheder.
  • Midtvejs i forløbet udfylder børnene/de unge et simpelt spørgeskema med humørikoner, som symboliserer, hvad de synes om at komme i gruppen.
  • Gruppelederne interviewes efter endt gruppeforløb.
  • Afslutningsvis gennemføres et fokusgruppeinterview med børnene/de unge.

Al indsamlet viden bidrager til at undersøge:
  1. Hvorvidt forældre og børn/unge oplever, at samtaleforløbet er meningsfyldt.
  2. Hvilket udbytte børnene/de unge har af forløbet.
  3. Hvordan det bedst mulige samtalegruppeforløb tilbydes til familier til soldater, der har psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Det kan være svært at få et familieliv i balance, hvis den ene forælder udvikler psykiske efterreaktioner.
At snakke om de ting, børnene oplever derhjemme, kan give børnene et frirum.

Status

Evalueringen af samtalegrupperne gennemføres i 2015-2017, hvor der alt i alt er blevet afholdt 10 samtalegrupper for børn og unge.

Der er udarbejdet en procesevaluering af implementeringen af samtalegrupperne, og projektet overgår fra starten af 2018 fra et midlertidigt til et permanent projekt.
Sidst opdateret 23-10-2017 - kl. 14:12

Vil du vide mere?

Kontakt
Jeanette Bonde Pollmann
Projektleder

vetc-vic12@mil.dk