Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Kurset foregår over en weekend på en af Forsvarets kaserner. Foto: Colourbox.
Kommunikationskurserne tilbydes som et forsøgsprojekt i 2015-2017.  

Kommunikationskursus for par 

En evaluering af kommunikationskursus for veteraner og deres partnere. Kurset er baseret på viden om gode parrelationer og tilbyder redskaber til kommunikation og konflikthåndtering i parforholdet.

Baggrund

Som led i veteranindsatsen tilbyder Veterancentret soldater, veteraner og deres partnere et kommunikationskursus. Kurset er baseret på det amerikanske koncept Prevention and Relationship Education Program (PREP).

Kurset tilbydes i erkendelse af, at udsendelser kan være en faktor, der skaber udfordringer for parforholdet. Både nuværende og tidligere ansatte i Forsvaret kan deltage gratis i kurset sammen med deres partner.

PREP er oprindeligt udviklet ved University of Denver i USA af forskere inden for psykologi og parforholdsforskning og bygger på forskning om, hvad der fremmer parforholdsrelationen, og hvordan man undgår negative kommunikationsmønstre. Ligeledes har kurset været tilbudt til ansatte i det norske forsvar i en årrække, og det er indført i Sverige.

I det danske Forsvar er konceptet blevet afprøvet og udviklet siden 2015, og overgår fra starten af 2018 fra et midlertidigt til et permanent tilbud for soldater, veteraner og partnere. Center for Familieudvikling har udviklet en dansk udgave af PREP, og i samarbejde med Veterancentret har de bearbejdet denne til en version, som passer til de særlige forhold for soldater og deres partnere.

Kurset er bygget op om en række pædagogiske redskaber, som støtter parret i at komme hinanden i møde gennem god kommunikation og problemhåndtering. PREP-kurset er undervisning, der bygger på en blanding af teori og individuelle parsamtaler, hvor parrene med vejledning kan træne de præsenterede teknikker. Hermed understreges det, at der ikke er tale om terapi.

Metode

Veterancentrets tilbud om PREP-kurser evalueres gennem brug af kvalitative og kvantitative metoder, hvor parrene og underviserne på kurset bidrager til at undersøge kursets virkning for deltagerne.


  • Før kurset udfylder deltagerne et elektronisk spørgeskema.
  • Under kurset udfylder deltagerne spørgeskema om kursets form og indhold.
  • Tre måneder efter kurset udfylder deltagerne et tilsvarende elektronisk spørgeskema.
  • Underviserne interviewes efter kurset om deres oplevelse af kurset.

De elektroniske spørgeskemaer viser, om deltagerne oplever, at kurset har haft en positiv indvirkning på deres parforhold.

Al indsamlet viden bidrager til at undersøge:


  • Hvorvidt deltagerne oplever, at kurset er meningsfyldt.
  • Om der opleves en virkning af kurset på deltagernes parforhold.
  • Hvordan Veterancentret kan tilbyde det bedst mulige kursus til veteraner og deres partnere.

Foto: Colourbox.
PREP-kurset bidrager til at gøre parrene mere bevidste om eventuelle forsvarsmekanismer og miskommunikation.

Status

PREP-kurserne er blevet afholdt siden 2015, og fremtidige kursusdatoer kan findes her.

Der er udarbejdet en procesevaluering af implementeringen af PREP-kurserne, og senest primo 2018 vil de sidste resultater af evalueringen offentliggøres.
Sidst opdateret 23-10-2017 - kl. 13:30

Vil du vide mere?

Kontakt
Jeanette Bonde Pollmann
Projektleder

vetc-vic12@mil.dk