Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Afsluttet forskningsprojekt 
Kurset foregår over en weekend på en af Forsvarets kaserner. Foto: Colourbox.
Kommunikationskurserne blev tilbudt som et forsøgsprojekt i 2015-2017 og sidenhen i 2018 gjort permanent. 

Kommunikationskursus for par 

Veterancentret har evalueret kommunikationskurset PREP for veteraner og deres partnere, inden dette tilbud blev gjort permanent.

Baggrund

Som led i veteranindsatsen tilbyder Veterancentret soldater, veteraner og deres partnere et kommunikationskursus. Kurset er baseret på det amerikanske koncept Prevention and Relationship Education Program (PREP).

Kurset tilbydes i erkendelse af, at udsendelser kan være en faktor, der skaber udfordringer for parforholdet. Både nuværende og tidligere ansatte i Forsvaret kan deltage gratis i kurset sammen med deres partner.

PREP er oprindeligt udviklet ved University of Denver i USA af forskere inden for psykologi og parforholdsforskning og bygger på forskning om, hvad der fremmer parforholdsrelationen, og hvordan man undgår negative kommunikationsmønstre. Ligeledes har kurset været tilbudt til ansatte i det norske forsvar i en årrække, og det er indført i Sverige.

I det danske Forsvar er konceptet blevet afprøvet og udviklet siden 2015, og overgår fra starten af 2018 fra et midlertidigt til et permanent tilbud for soldater, veteraner og partnere. Center for Familieudvikling har udviklet en dansk udgave af PREP, og i samarbejde med Veterancentret har de bearbejdet denne til en version, som passer til de særlige forhold for soldater og deres partnere.

Kurset er bygget op om en række pædagogiske redskaber, som støtter parret i at komme hinanden i møde gennem god kommunikation og problemhåndtering. PREP-kurset er undervisning, der bygger på en blanding af teori og individuelle parsamtaler, hvor parrene med vejledning kan træne de præsenterede teknikker.

Metode

PREP-kurserne er blevet evalueret ved brug af kvalitative og kvantitative metoder, hvor deltagere og undervisere bidrog til at undersøge deltagernes udbytte af kurserne.

I evalueringen er det blevet undersøgt:


  • Hvorvidt deltagerne oplever, at kurset er meningsfyldt.
  • Om der opleves en virkning af kurset på deltagernes parforhold.
  • Hvordan Veterancentret kan tilbyde det bedst mulige kursus til veteraner og deres partnere.

Foto: Colourbox.
PREP-kurset bidrager til at gøre parrene mere bevidste om eventuelle forsvarsmekanismer og miskommunikation.

Sidst opdateret 17-06-2019 - kl. 13:19

Publiceringer fra forskningsprojektet

PREP-kurserne er blevet afholdt siden 2015, og fra 2018 efter evalueringerne af initiativet er det blevet et permanent tilbud. Evalueringsrapporterne kan læses her:

Procesevaluering
Formidlende artikel

Vil du vide mere?

Kontakt
Jeanette Bonde Pollmann
Projektleder

vetc-vic12@mil.dk