Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Afsluttet forskningsprojekt 
Helbredsundersøgelsen er en del af sessionen, i dag kaldet Forsvarets dag. Foto: Hakan Hakan Deniz Bascoban.
Alle, der har deltaget i session eller Forsvarets dag siden 1957, er blevet testet på deres kognitive evner. Sammenhængen mellem disse og psykiske efterreaktioner undersøges nu nærmere. 

Kognitive evner, psykiske efterreaktioner og psykisk helbred hos veteraner 

Stor undersøgelse af sammenhængen mellem kognitive evner og risiko for udvikling af psykiske efterreaktioner og psykisk sygdom hos danske veteraner.

Baggrund

Kognitive evner er eksempelvis evnen til problemløsning, sprogforståelse og hukommelse. Store videnskabelige undersøgelser har vist, at nedsatte kognitive evner kan føre til øget risiko for fysisk og psykisk sygdom og tidlig død både i militære og i civile befolkningsgrupper.

Det er imidlertid ikke klart belyst, i hvilket omfang nedsatte kognitive evner kan medføre øget risiko for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller anden psykisk sygdom hos soldater, når man samtidig tager hensyn til andre faktorer som arbejdsmæssige, sociale, fysiske og psykiske belastninger under internationale missioner.Målet med denne undersøgelse er at udbygge vores viden på dette felt.


Metode

Alle, som har deltaget i session eller Forsvarets dag, har gennemført en særlig test af kognitive evner, der hedder Børge Priens Prøve – opkaldt efter opfinderen af prøven. Data fra resultatet af disse prøver findes i forskellige registre helt tilbage til 1957 og frem til nu.

Forsvaret har siden 1998 indsamlet data fra spørgeskemaer om psykologiske efterreaktioner, som er blevet besvaret af soldater 7-8 måneder efter, de har været udsendt i en international mission. Veterancentret har tillige adgang til en række registerdata for alle, der har været udsendt i internationale missioner i perioden 1992-2014, samt tilsvarende data på en civil
befolkningsgruppe.

I denne undersøgelse var det planlagt, at resultaterne fra Børge Priens Prøve skulle overføres til Danmarks Statistik, hvorefter disse data ville blive sammenkørt med:


  1. Data fra spørgeskemaer om psykologiske efterreaktioner efter internationale missioner
  2. Registerdata vedrørende kontakter til det psykiatriske behandlingssystem (indlæggelser og
    ambulante besøg), forbrug af antidepressiv medicin, medicin mod angst eller sovemedicin efter hjemkomst fra mission.

Således kunne man undersøge sammenhængen mellem Børge Priens Prøve og psykiske efterreaktioner, antal kontakter til det psykiatriske behandlingssystem samt forbrug af medicin mod psykisk sygdom. 

Grunduddannelsen af de værnepligtige indeholder øvelser på dansk jord.
Undersøgelsen fokuserer på veteraner udsendt i internationale missioner i perioden 1992-2014.

Resultater 

Projektet er nu afsluttet. På grund af Persondataforordningen og det forhold, at Videnscentrets forskere ikke til dato har fået adgang til lægemiddelstatistikregistret, er det ikke lykkedes at gennemføre registerdelen af projektet. Projektets resultater er således udelukkende baseret på sessionsdata og spørgeskemadata.

Projektet har vist, at soldatens kognitive evner, der bliver målt, når han eller hun indtræder på en uddannelse i Forsvaret eller ved Forsvarets dag, er en sårbarhedsfaktor for udvikling af både PTSD og depression efter en militær udsendelse. Dog er den mindre betydende end andre risikofaktorer og beskyttende faktorer under udsendelsen.

Studiet viser også, at depression og PTSD ofte findes på samme tid. 60 procent af soldaterne, der havde depression i undersøgelsen, havde også PTSD, hvilket svarer til, hvad man har fundet i andre undersøgelser. Det blev også fundet, at en stor del af sammenhængen mellem nedsatte kognitive evner og depression kan forklares af, at der samtidig er PTSD. Det skyldes at PTSD forøger risikoen for også at få depression

En anden konklusion er, at man ikke kan anvende måling af kognitive evner før mission som et screeningsinstrument, fordi effekten af disse målinger af risiko for psykiske eftervirkninger er så lille, at det ikke har betydning i praksis.

Sidst opdateret 28-05-2019 - kl. 09:31

Publicerede artikler

Læs artiklen: Cognitive ability and risk of post-traumatic stress disorder after military deployment: an observational cohort study. Nissen LR, Karstoft KI, Vedtofte MS, Nielsen ABS, Osler M, Mortensen EL, Christensen GT, Andersen SB. British Journal of Psychiatry Open 2018; 3, 6: 274-280.

Læs artiklen: Low-level cognitive ability in young adulthood and other risk factors of depression in an observational cohort study among deployed Danish soldiers. Nissen LR, Karstoft KI, Vedtofte MS, Nielsen ABS, Osler M, Mortensen EL, Christensen GT, Andersen SB. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2019; 54,9: 497-506.

Vil du vide mere?

Kontakt 
Lars Ravnborg Nissen
Seniorforsker

vetc-vic14@mil.dk