Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
En mand hejses op i helikopter ude på åbent vand
Det at opleve sig retfærdigt behandlet har tidligere vist at have sammenhæng med risiko for PTSD. Foto: Lærke Weensgaard, Forsvarsgalleriet. 

Organisatorisk retfærdighed, arbejdsmiljø og udsendelse 

Undersøgelse af faktorer, der kan have betydning for vurderinger af organisatorisk retfærdighed under udsendelse.

Baggrund

Tidligere forskning fra Veterancentret har vist at der er en sammenhæng imellem danske soldaters oplevelse af at blive behandlet retfærdigt af deres overordnede under en udsendelse og risikoen for at have udviklet PTSD 2½ år efter udsendelse.

På baggrund af disse resultater har Forsvaret ønsket at undersøge, hvad der former oplevelsen af retfærdighed under udsendelse. Tanken er, at en større viden herom forhåbentlig kan omsættes til konkrete tiltag i Forsvaret.

Der mangler særligt viden om, hvilke faktorer der eventuelt kan påvirke udsendte soldaters oplevelse af retfærdighed. Tidligere forskning har således foreslået, at faktorer såsom humør og personlighed kan have en indvirkning på, hvor retfærdig man føler sig behandlet. Endvidere mangler der viden om betydningen af det specifikke arbejdsmiljø, der er forbundet med at være udsendt som soldat.

I dette projekt undersøges disse forhold, og Veterancentret søger hertil at komme med forslag til tiltag, der særligt kan have betydning for oplevelsen af retfærdighed. 

Metode

Projektet benytter sig af både kvantitative og kvalitative metoder. Indsamling af data foregår i forbindelse med to udsendelser, der foregår i 2019.

Gennem spørgeskemaer kortlægges faktorer, der kan have betydning for oplevelsen af retfærdighed. Her bruger undersøgelsen primært validerede skalaer, som lægger sig op af allerede eksisterende viden fra den internationale litteratur.

De kvalitative interviews vil have til formål at kortlægge, hvad retfærdighed er for soldater, der er udsendt i international tjeneste. Hertil vil Veterancentret igennem disse interviews forsøge at afdække strategier, som kan benyttes til at højde niveauet af oplevet retfærdighed.


En mindre gruppe af soldater står i røgslør
Forskningsprojektet har til formål også at skabe mere viden om, hvordan det særlige arbejdsmiljø under en udsendelse påvirker soldaterne. Foto: Per Brønserud, Forsvarsgalleriet.


Resultater

Projektet forventes at blive afsluttet i 2020 og vil blive afrapporteret i form af videnskabelige artikler samt materialer, der sigter mod brug på Forsvarets skoler og i den operative struktur.
Sidst opdateret 17-06-2019 - kl. 13:18

Vil du vide mere?

Kontakt
Andreas Friis Elrond
Forsker

vetc-vic10@mil.dk