Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Afsluttet forskningsprojekt 
Dansk patruljer kører i Doboj og hilser på de lokale. Foto: Jørgen Kølle.
Veteranerne fra Balkan i 1990'erne er i offentligheden gentagne gange blevet beskrevet som nogle af de soldater, hvor Forsvaret ikke fik behandlet deres eventuelle psykiske efterreaktioner godt nok, da de kom hjem. 

Psykisk helbred efter internationale missioner 

Forskningsundersøgelse om kontakt til psykiatri og forbrug af psykofarmaka blandt danske soldater udsendt til Balkan, Irak og Afghanistan.

Baggrund

I de senere år har der været en del omtale i medierne af danske soldater, som har fået det dårligt, efter de har været udsendt i krig. Fokus har ofte været på de soldater, som var udsendt på Balkan.

For at undersøge dette nærmere, blev denne undersøgelse sat i gang i 2014 for se nærmere på nogle af konsekvenserne for soldaterne fra missionerne til Balkan, Irak og Afghanistan i perioden 1992-2009.

Resultaterne fra dette studie kan bidrage til at belyse, hvilke negative psykiske følger det kan have for de danske soldater, når de udsendes i internationale missioner.

Studiet sigter efter at sammenligne psykiske sundhedsprofiler på tværs af missioner. Derudover fokuseres der på soldaternes kontakter med det psykiatriske sundhedssystem og forbrug af psykofarmaka.

Metode

Undersøgelsen er udformet som et såkaldt registerstudie, hvor man sammenligner data om de tidligere udsendte soldater fra en række store databaser, såsom Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister og Lægemiddeldatabasen.

Denne tilgang giver mulighed for at undersøge, om der er forskel i soldaternes kontakt til det psykiatriske sundhedssystem og forbrug af psykofarmaka efter deres første udsendelse i en international mission i forhold til baggrundsbefolkningen. Ydermere kan vi sammenligne på tværs af missioner for at få klarlagt, hvilke missioner der lader til at have været de mest belastende for soldaterne.


Ved psykofarmaka forstås lægemidler til psykiske lidelser.
Ved at undersøge forskellige registrer håber forskerne på at finde ud af, om veteraner fra forskellige missionstyper har et højere medicinforbrug end resten af den danske befolkning.

Status

Projektet er afsluttet. I undersøgelsen indgik der 13.246 førstegangs udsendte til Balkan, Irak eller Afghanistan i perioden 1996 til 2012 (Balkan dog kun 1996-2000). Herudover var 66.230 civile kontrolpersoner, sammenlignelige med veteranerne med hensyn til køn og fødselsår inkluderet i undersøgelsen.

Resultaterne viste, at der blandt Balkan-veteraner var en lavere rate af psykiatriske ambulante besøg og køb af receptpligtig medicin mod depression og angst sammenlignet med Irak og Afghanistan veteranerne. Der blev derimod ikke fundet forskel på psykiatriske indlæggelser mellem missionerne.

Endvidere blev der fundet en statistik sikker højere rate af psykiatriske indlæggelser og ambulante besøg blandt Afghanistan veteraner sammenlignet med kontrolgruppen. Der var ingen forskel med hensyn til dette mellem kontrolgruppen og henholdsvis Balkan- og Irak-veteraner.
 
Derudover blev der fundet et statistisk sikkert lavere køb af receptpligtig medicin mod depression og angst blandt udsendte til alle tre missioner sammenlignet med kontrolgruppen.

Projektet er publiceret i 2017 i Acta Psychiatrica Scandinavica (T. Madsen, M. Sadowa Vedtofte, M. Nordentoft, L. Ravnborg Nissen, S. Bo Andersen. Comparing Post-deployment mental health services utilization in soldiers deployed to Balkan, Iraq and Afghanistan. Acta Psychiatr Scand 2017: 1-9).
Sidst opdateret 02-01-2018 - kl. 14:44

Vil du vide mere?

Kontakt 
Mia Sadowa Vedtofte
Forsker

vetc-vic02@mil.dk