Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Voksen mand og barn står i køkkenet og bager. Foto: Colourbox
Studiet vil undersøge, om det at have et godt netværk kan styrke familier, hvor en forælder er udfordret af PTSD. 

Psykosocial funktion blandt PTSD-ramte veteranfamilier 

Forskningsprojekt om veteranfamilier, der er påvirket af PTSD og deres oplevelse og anvendelse af social støtte fra deres sociale netværk.

Baggrund

Fra international forskning ved man, at posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ikke kun påvirker veteranen, men hele familien og det sociale netværk omkring familien. Desuden ved man, at der er sammenhæng mellem social støtte og mængden af PTSD-symptomer, og at mangel på social støtte er en risikofaktor for at udvikle PTSD-symptomer som følge af et traume.

At styrke sociale relationer og familiære bånd gennem social støtte er af stor betydning for den mentale sundhed og psykosociale funktion for familier.
Dette forskningsprojekt har derfor til formål at undersøge, hvordan social støtte kan være medvirkende til at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt danske veteranfamilier, som er påvirket af PTSD. 

Projektet bidrager også med viden om, hvordan indsatser med det formål at styrke familiens psykosociale funktion kan skræddersys til denne målgruppe og andre lignende målgrupper


Metode

Projektet bygger på et mix af kvantitative og kvalitative metoder:


  • Spørgeskemadata på veteraners oplevelse af social støtte og PTSD-symptomer med fokus på, hvilke former for social støtte, veteranerne finder brugbare.
  • Interview baseret på fotos, som familiemedlemmer selv tager af deres sociale netværk. Formålet er at afdække, hvordan veteranfamilier anvender social støtte fra deres netværk, og hvad der er af betydning i denne sammenhæng.
  • Observationer og interview relateret til Veterancentrets indsats i at styrke familiernes sociale netværk med det formål at undersøge, hvordan man bedst muligt tilpasser en indsats til familiernes behov for social støtte.

Barn tager foto af voksen og andet barn. Foto: Colourbox.com
En af studiets metoder til at indsamle viden er at bede familiemedlemmerne om at tage fotos af personer, de kan bruge som støtte eller hjælpende hånd. Billederne bruges i en efterfølgende interviewsamtale med forskeren.

Status

Forskningsprojektet startede i januar 2018 og forventes afsluttet i 2021. 

Sidst opdateret 16-05-2019 - kl. 10:03

Vil du vide mere?

Jeanette Bonde Pollmann
Ph.d.-studerende
vetc-vic12@mil.dk