Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Igangværende forskningsprojekt 
Soldat i uniform står med virtual reality briller og attrapvåben i hånden
Veteranen udstyres med virtual reality headset, høretelefoner og våbenattrap og står under eksponeringen på en såkaldt vibrotaktil platform, der kan bevæge sig. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste. 

Virtual reality behandling af veteraner med PTSD 

Veterancentret undersøger effekten og oplevelsen af virtual reality baseret behandling af PTSD hos danske veteraner.

Baggrund

Virtual reality behandling af PTSD handler om at optimere eksponeringsterapi, som er førstevalg ved den psykologiske behandling af PTSD. I eksponeringsterapi konfronteres veteranen gentagne gange med sin traumeoplevelse ved på kontrolleret vis at genopleve traumehændelsen i hukommelsen.

Med virtual reality er det blevet muligt at optimere genoplevelsen ved at introducere veteranen til et livagtigt virtuelt miljø, hvor han eksponeres under sikre og kontrollerede betingelser styret af psykologen. Således behøver eksponeringsterapiens succes ikke længere være afhængig af veteranens hukommelse alene, og det kan med virtual reality være lettere at frembringe de emotionelle reaktioner, som veteranen har behov for at få bearbejdet. 

Brugen af virtual reality ved behandling af krigsveteraner med PTSD har været anvendt og undersøgt siden slutningen af 1990’erne. Teknologien har udviklet sig eksplosivt inden for de seneste par år. Institute for Creative Technologies i USA har udviklet softwaren Bravemind, som består af 14 scenarier fra Irak og Afghanistan, der ligner de typiske settings, hvor soldater traumatiseres under udsendelse. Et eksempel på et scenarium kunne være at køre på Highway 1 i Afghanistan, at gå på fodpatrulje i nærheden af en afghansk landsby, at stå vagt ved et checkpoint i Irak eller at befinde sig i en fremskudt base.

Veteranen gennemlever scenariet med psykologen ved sin side, som hjælper med at op- og nedregulere emotionelle reaktioner, motiverer veteranen til at sætte ord på, hvad han eller hun oplever, samt bearbejder oplevelsen efterfølgende med veteranen.


Metode

Undersøgelsen bygger på et mix af forskellige kvantitative og kvalitative metoder, hvor i alt 10 danske krigsveteraner med PTSD bliver fulgt før, under og efter deres behandlingsforløb med brug af virtual reality.

Målet er at belyse, hvad effekten af behandlingen er, hvad klienternes oplevelse af at deltage i forsøget er, samt deres eventuelle forslag til forbedringer af behandlingen, hvis Veterancentret vil arbejde videre med virtual reality som et supplement til den nuværende behandling.


Psykologen styrer via en computer, hvilken oplevelse veteranen skal have i virtual reality
Psykologen har under virtual reality-behandlingen fuld kontrol over hændelser i scenarierne og kan tilpasse aktiviteter og hændelser i scenariet, så de matcher veteranens traumeoplevelse mest muligt. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Status

I 2018 har Veterancentret undersøgt, hvilke studier og erfaringer der er med virtual reality i udlandet. Der er indledt et samarbejde med Institute for Creative Technologies, ligesom vi har været i dialog med vores nordiske samarbejdspartnere om emnet. Selve teknologien er blevet indkøbt og uddannelsen på det særlige udstyr er også gennemført.

I 2019 er selve undersøgelsen gået i gang , hvor første klient begyndte i virtual reality behandling i januar 2019. Dataindsamlingen til undersøgelsen foregår løbende og vil efter planen blive afsluttet i december 2019, hvorefter analysen af data vil gå i gang .

Sidst opdateret 04-07-2019 - kl. 14:36

Vil du vide mere?

Nikolai Roitmann
Psykolog, specialkonsulent
vetc-mpa202@mil.dk