Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
I Veteranpolitikken i 2010 blev det politisk bestemt, at der skulle oprettes et videncenter på veteranområdet.

Indholdsområde

 
Projektoversigt 

Alle forskningsprojekter

Få et overblik over nuværende og tidligere forskningsprojekter i Veterancentret.

Veterancentret har samlet viden og forskningsresultater på veteranområdet siden 2011. Dette arbejde varetages af et internt videncenter, der blev oprettet som en del af Danmarks første veteranpolitik fra 2010. Videncentrets opgave er at bidrage aktivt til at gøre Danmark og i særdeleshed Forsvaret klogere på veteraner og deres velbefindende efter udsendelse.

Nedenfor kan du læse om de enkelte projekter, som Veterancentret enten har stået for eller deltaget i samarbejde om.

Afprøvning af spørgeskemaer

Læs mere Undersøgelse af om spørgsmål og spørgeskemaer giver målbare resultater i forhold til den oprindelige hensigt.

Nogle resultater er allerede publiceret, mens valideringsstudie om oplevet farer og hændelser forventes i 2018.

Anvendelse af psykiske sundhedsservices bland danske veteraner

Læs mere Undersøgelse skal se på, hvor veteraner søger hjælp ved psykiske efterreaktioner efter udsendelse, og om de veteraner, der har brug for hjælp faktisk får den.

Forskningsprojektet er startet i august 2018 og forventes færdigt i 2021.

Biomarkører for sårbarhed

Læs mere
Studie af biomarkører i form af genetisk profil hos 2.500 danske soldater og deres sårbarhed for at udvikle posttraumatisk stresslidelse efter udsendelse.

Projektet løber frem til 2018.

Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for soldaters mentale helbred

Læs mere Undersøgelse af sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø under udsendelse i internationale missioner og soldaternes psykiske helbred efter hjemkomst.

Projektets sidste resultater forventes publiceret i løbet af 2019.

Hjernetræning mod PTSD-symptomer

Læs mere
Nyt behandlingsprogram med hjernetræning skal afprøve, om symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan lettes ved at ændre hjernens måde at arbejde på. 

Et behandlingsprogram med start i februar 2016.

Internetstøttet psykologisk behandling

Læs mere Nyt og innovativt internetbaseret system bliver afprøvet af Veterancentrets militærpsykologer i forbindelse med behandling af veteraner med psykiske problemer.

Systemet er pt. under udvikling.

Kognitive evner, psykiske efterreaktioner og psykisk helbred hos veteraner

Læs mere Stor registerundersøgelse af sammenhængen mellem kognitive evner og risiko for udvikling af psykiske efterreaktioner og psykisk sygdom hos danske veteraner.

Projektet er afsluttet, og forskningsresultaterne publiceret i 2018 og 2019.

Kommunikationskursus for par

Læs mere En evaluering af kommunikationskursus for veteraner og deres partnere. Kurset er baseret på viden om gode parrelationer og tilbyder redskaber til kommunikation og konflikthåndtering i parforholdet.

Evalueringen er afsluttet, og tilbuddet er nu permanent.

Kropsterapi og psykologisk behandling af veteraner med PTSD-symptomer

Læs mere
Forskningsprojekt skal undersøge effekten af kropsterapi til veteraner, der i forvejen går i psykologisk behandling.

Projektet er i gang, og de første resultater forventes i medio 2020.

Når krig bliver en del af familien

Læs mere
Antropologisk forskningsprojekt om udfordringer og håndteringsstrategier før, under og efter udsendelse hos partnere og børn til danske soldater.

Et ph.d.-projekt der løber til slutningen af 2018.

Opfølgning af udsendte i internationale missioner

Læs mere
Spørgeskemaundersøgelse af oplevelser og erfaringer fra udsendelse i internationale missioner med særligt fokus på psykiske problemer. 

Data fra opfølgningsundersøgelsen indgår i flere forskningsprojekter.

Organisatorisk retfærdighed, arbejdsmiljø og udsendelse

Læs mere Undersøgelse af faktorer, der kan have betydning for vurderinger af organisatorisk retfærdighed under udsendelse.

Projektet forventes færdigt i løbet af 2020.

Psykisk helbred efter internationale missioner

Læs mere
Forskningsundersøgelse om kontakt til psykiatri og forbrug af psykofarmaka blandt danske soldater udsendt til Balkan, Irak og Afghanistan.

Forskningsprojektet er afsluttet og publiceret.

Psykosocial funktion blandt PTSD-ramte veteranfamilier

Læs mere
Forskningsprojekt om veteranfamilier, der er påvirket af PTSD og deres oplevelse og anvendelse af social støtte fra deres sociale netværk.

Et ph.d.-projekt der løber frem til og med 2020.

Samtalegrupper for børn og unge

Læs mere Veterancentret har evalueret tilbuddet om samtalegrupper for børn og unge, der er et initiativ rettet mod familier med mentale ”blå mærker” fra udsendelser i internationale missioner.

Efter evalueringen er tilbuddet nu permanent.

Selvmordsadfærd og dødsfad blandt danske veteraner

Læs mere Undersøgelse om dødsfald og risiko for selvmordsforsøg blandt danske soldater efter hjemkomst fra international tjeneste

Første undersøgelse udkom i 2016, mens resultater fra yderligere undersøgelser forventes i 2019.

Soldaters psykiske velbefindende efter hjemkomst fra Afghanistan

Læs mere Stor forskningsundersøgelse om psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer hos danske soldater udsendt til Afghanistan i 2009-2010.

Publiceret i marts 2013.

Trivsel hos børn af veteraner

Læs mere Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af trivsel og vilkår blandt børn af danske soldater udsendt i perioden 1992-2014.

Projektet er første gang afrapporteret i 2018 i samarbejde med VIVE.

Udvikling af psykologisk resiliensprogram til danske soldater

Læs mere Undersøgelse af om Forsvaret under uddannelsen af soldater kan styrke den enkeltes soldat evne til at håndtere stress.

Projektet startede i 2017 og løber til 2020.

Veteraner og maskulinitetsidealer

Læs mere
Forskningsprojekt om hvordan danske mandlige veteraner navigerer i de skiftende maskulinitetsidealer.

Et ph.d.-projekt der er startet op i 2019.

Veteraners velbefindende efter psykologisk behandling

Læs mere Undersøgelse af ændringer i psykisk velbefindende fra før til efter afslutning af psykologisk behandling.

Projektet er stadig i gang, og der forventes en afrapportering i slutningen af 2019.

Veteranfamilier – trivsel blandt børn og partnere

Læs mereEn undersøgelse af hverdagsliv og trivsel i veteranfamilier, hvor den ene forælder i længere perioder ikke er tilstede i dagligdagen, når han eller hun er udsendt i tjeneste.

Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2021.

Videnskabelige publikationer om pårørende til veteraner

Læs mere
Kortlægning af videnskabelige publikationer om psykosocial funktion og helbred blandt pårørende, som lever sammen med en veteran.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udarbejdede en rapport i 2015. I 2019 forventer projektet at udkomme med endnu en artikel.

Virtual reality behandling af veteraner med PTSD

Læs mere
Veterancentret undersøger effekten og oplevelsen af virtual reality baseret behandling af PTSD hos danske veteraner.

Projektet indsamler data frem til ultimo 2019.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk