Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Ny forskning i reintegration kan måske være med til at gøre overgangen fra missionsområdet til hjemme nemmere.

Indholdsområde

 
Viden om 

Forskning i reintegration

Veterancentret forsker i, hvordan udsendte soldater bedst muligt kommer tilbage til familien og det danske samfund. Her kan du læse om Veterancentrets forskningsprojekter om reintegration.

Når soldaterne vender hjem fra en udsendelse, er der en hverdag, som de igen skal have til at fungere. For nogle kan dette være en større udfordring, end de havde forestillet sig, og de risikerer derfor, at de selv eller deres pårørende oplever processen negativt.


Hvordan foregår forskningen?

En del af Veterancentrets forskning i reintegration er fokuseret på at undersøge de oplevelser, som veteranerne og deres pårørende har, og hvordan man bedst kan forberede dem på situationen. Det gøres blandt andet ved at gennemføre interviews med udvalgte familier, ved hjælp af spørgeskemaer samt ved at kortlægge eksisterende international forskning på området.

Veterancentret gennemfører desuden systematisk udvikling og afprøvning af, hvordan kurser for par og børn kan integreres i Forsvarets tilbud til de udsendte soldater. Dertil undersøger vi, om it-baserede værktøjer som eksempelvis apps til smartphones kan hjælpe pårørende til soldater med psykiske problemer.

Hvad kan vi lære?

For at kunne hjælpe veteranerne og deres pårørende med at imødegå eventuelle negative psykiske reaktioner er det nødvendigt at blive klogere på, hvilke problemstillinger de står over for efter hjemkomsten.

Nogle veteraner mangler en bredere anerkendelse af deres indsats, mens partneren og eventuelle børn måske kan opleve, at den netop hjemvendte soldat ikke er lige så tilstedeværende som før udsendelsen.

Ved at kende til og formidle viden om de typiske problemer, som er knyttet til at vende hjem fra en udsendelse, håber Forsvaret at kunne hjælpe soldaterne og deres pårørende til en nemmere hjemkomst og reintegration i det danske samfund.

Når krig bliver en del af familien

Læs mere
Antropologisk forskningsprojekt om udfordringer og håndteringsstrategier før, under og efter udsendelse hos partnere og børn til danske soldater.

Et ph.d.-projekt der løber til slutningen af 2018.

Opfølgning af udsendte i internationale missioner

Læs mere
Spørgeskemaundersøgelse af oplevelser og erfaringer fra udsendelse i internationale missioner med særligt fokus på psykiske problemer. 

Data fra opfølgningsundersøgelsen indgår i flere forskningsprojekter.

Psykosocial funktion blandt PTSD-ramte veteranfamilier

Læs mere
Forskningsprojekt om veteranfamilier, der er påvirket af PTSD og deres oplevelse og anvendelse af social støtte fra deres sociale netværk.

Et ph.d.-projekt der løber frem til og med 2020.

Samtalegrupper for børn og unge

Læs mereVeterancentret har evalueret tilbuddet om samtalegrupper for børn og unge, der er et initiativ rettet mod familier med mentale ”blå mærker” fra udsendelser i internationale missioner.

Efter evalueringen er tilbuddet nu permanent.

Trivsel hos børn af veteraner

Læs mere Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af trivsel og vilkår blandt børn af danske soldater udsendt i perioden 1992-2014.

Projektet er første gang afrapporteret i 2018 i samarbejde med VIVE.

Veteraner og maskulinitetsidealer

Læs mere
Forskningsprojekt om hvordan danske mandlige veteraner navigerer i de skiftende maskulinitetsidealer.

Et ph.d.-projekt der er startet op i 2019.

Veteranfamilier – trivsel blandt børn og partnere

Læs mereEn undersøgelse af hverdagsliv og trivsel i veteranfamilier, hvor den ene forælder i længere perioder ikke er tilstede i dagligdagen, når han eller hun er udsendt i tjeneste.

Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal 2021.

Videnskabelige artikler om pårørende til veteraner

Læs mere
Kortlægning af videnskabelige publikationer om psykosocial funktion og helbred blandt pårørende, som lever sammen med en veteran.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udarbejdede en rapport i 2015. I 2019 forventer projektet at udkomme med endnu en artikel.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk