Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Team Veteran er en af de foreninger, som arbejder med fysisk sårede veteraner.
Den nye 1,5 mio. kr. pulje er målrettet aktiviteter for veteraner med fysiske skader. 

1,5 mio. kr. puljen 

Du kan nu søge midler fra 1,5 mio. kr. puljen til initiativer til gavn for veteraner med fysiske udfordringer. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2018.

Som en del af Satspuljen for 2018 er der afsat en pulje på 1,5 million, der skal støtte initiativer med fokus på indsatser for veteraner med fysiske udfordringer.

Det er Veterancentret, der på vegne af Forsvarsministeriet forvalter puljen efter følgende direktiv. Ønsker du at søge midler fra 1,5 mio. kr. puljen, skal du udfylde ansøgningsskemaet og sende det til Veterancentret.

Søg inden 1. marts

Ansøgningsfristen var den 1. marts 2018. Ved ansøgningsfristens udløb havde vi modtaget 10 ansøgninger for i alt ca. kr. 3,7 mio.

Veterancentret har primo april 2018 meddelt svar til samtlige ansøgere.

Aftalen om satspuljemidlerne blev indgået i november 2017 af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Sidst opdateret 13-04-2018 - kl. 12:37

Hvordan søger jeg?

For at søge 1,5 mio. kr. puljen skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til Veterancentret inden ansøgningsfristen den 1. marts 2018.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure eller andet i forbindelse med 1,5 mio. kr. puljen, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – 7281 9716 / vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – 7281 9717 / vetc-vs02@mil.dk

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk