Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Team Veteran er en af de foreninger, som arbejder med fysisk sårede veteraner.
Den nye 1,5 mio. kr. pulje er målrettet aktiviteter for veteraner med fysiske skader. 

1,5 mio. kr. puljen 

I 2018 blev der oprettet en særlig pulje på 1,5 mio. kr. til initiativer til gavn for veteraner med fysiske udfordringer. Puljen er ikke videreført i 2019.

Som en del af Satspuljen for 2018 blev der afsat en pulje på 1,5 million, der skal støtte initiativer med fokus på indsatser for veteraner med fysiske udfordringer.

Veterancentret forvaltede puljen efter følgende direktiv på vegne af Forsvarsministeriet. Ansøgningsfristen var den 1. marts 2018. Ved ansøgningsfristens udløb havde vi modtaget 10 ansøgninger for i alt ca. kr. 3,7 mio.

Aftalen om satspuljemidlerne blev indgået i november 2017 af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
Sidst opdateret 28-08-2019 - kl. 08:42

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk