Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Gardehusarregimentets ryttere fremviser sine heste.
Åbent Hus-arrangementer, som her ved Gardehusarregimentet, var en af de aktiviteter, 10 mio. kr. puljen satte fokus på i 2016. 

10 mio. kr. puljen 

2017 sætter fokus på samarbejde
I 2017 har veterancentret fokus på ansøgninger, der er rettet mod initiativer, der gennemføres i et samarbejde med øvrige aktører på veteranområdet. Initiativet må gerne have en lokal forankring.

Forårsrunden 2017
Frist for ansøgninger til forårsrunden 2017 var den 1. april 2017. Veterancentret havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 64 ansøgninger for et samlet beløb på ca. kr. 8,7 mio.

Veterancentret forventer at kunne meddele svar ultimo juni 2017.

Ansøgningsrunder til aktiviteter i 2018
Det er endnu ikke besluttet hvor vidt det bliver muligt at søge om støtte til aktiviteter i 2018.

Oversigt over initiativer støttet af 10 mio. kr. puljen

Her kan du se en oversigt over alle de initiativer, der har modtaget støtte fra 10 mio. kr. puljen.

Sidst opdateret 30-05-2017 - kl. 12:37

Fakta om puljen

Partierne bag forsvarsforliget 2013-2017 besluttede, at der skulle etableres en pulje med i alt 10 mio. kroner.

Puljens midler skal støtte initiativer på veteranområdet, der tages af foreninger med flere, og som støtter veteraner og pårørende.

Hvordan søger jeg?

Uanset om du søger Forårs- eller Efterårsrunden, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til Veterancentret. Udover temaet gælder de almindelige vilkår og retningslinjer  i bestemmelsen VETCBST- 449-1.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure, de to ansøgningsrunder eller andet i forbindelse med 10 mio. kr. puljen, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – 7281 9716 / vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – 7281 9717 / vetc-vs02@mil.dk

Støtte til Flagdag

10 mio. kr. puljen kan også søges til arrangementer i forbindelse med Flagdagen.

Gode råd om at etablere et godt flagdagsarrangement kan fås hos Folk & Sikkerhed.