Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Gardehusarregimentets ryttere fremviser sine heste.
Arrangementer, som samler gamle kollegaer, er en mulig aktivitet, man kan ansøge om støtte til under 2 mio. kr. puljen.  

2 mio. kr. puljen 

Du kan søge midler fra 2 mio. kr. puljen til aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. Ansøgningsrunden i 2019 er afsluttet. Mulighederne for økonomisk støtte i 2020 vil blive meldt ud senere i år.

Som en del af finansloven var der igen i 2019 oprettet en pulje på 2 millioner kroner, som skal støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne til 2 mio. kr. puljen på vegne af Forsvarsministeriet.
 
Ansøgningsrunden for 2019 er afsluttet. Fristen for at ansøge midler til brug i 2019 var den 18 november 2018. 

I 2019 satte Veterancentret med midlerne i 2 mio.kr. puljen fokus på at anerkende veteraner via det nære miljø. Det kan være med kollegaer i hverdagen eller tidligere kollegaer fra udsendelser og gerne ved brug af de arrangementer, Forsvaret eller andre aktører på veteranområdet står for.


Vilkår

Vilkårene for at søge midlerne fremgår af bestemmelsen for forvaltning af 2 mio. kr. puljen. Temaet varierer år fra år. Det giver mulighed for gennem fondsmidlerne at understøtte Forsvarets øvrige indsats over for veteraner og pårørende.


Oversigt over initiativer støttet af tidligere pulje

Du kan se overblikket over initiativerne, der i 2019 og 2018 fik tildelt midler fra 2 mio. kr. puljen.

Under sidste forsvarsforlig 2013-2017 eksisterede der på lignende vis en 10 mio. kr. pulje, der dækkede hele forligsperioden. Her kan du se en oversigt over alle de initiativer, der har modtaget støtte fra 10 mio. kr. puljen.

Sidst opdateret 14-06-2019 - kl. 10:42

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk