Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Gardehusarregimentets ryttere fremviser sine heste.
Arrangementer, som samler gamle kollegaer, er en mulig aktivitet, man kan ansøge om støtte til under 2 mio. kr. puljen.  

2 mio. kr. puljen 

Du kan nu søge midler fra 2 mio. kr. puljen til aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende i 2019. Ansøgningsfristen er den 18. november 2018.

Som en del af finansloven er der igen i 2019 oprettet en pulje på 2 millioner kroner, som skal støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne til 2 mio. kr. puljen.


Søg inden 18. november 2018

Fristen for at ansøge midler til brug  i 2019 er den 18 november 2018. Bemærk, at der i år kun vil være en ansøgningsrunde for 2 mio. kr. puljen. Veterancentret forventer at give svar til ansøgerne medio februar 2018.

I 2019 vil Veterancentret med midlerne i 2 mio.kr. puljen sætte fokus på at anerkende veteraner via det nære miljø. Det kan foregå med kollegaer i hverdagen eller tidligere kollegaer fra udsendelser og gerne ved brug af de arrangementer, Forsvaret eller andre aktører på veteranområdet står for.

Vilkårene for at søge midlerne fremgår af bestemmelsen for forvaltning af 2 mio. kr. puljen. Temaet varierer år fra år. Det giver mulighed for gennem fondsmidlerne at understøtte Forsvarets øvrige indsats over for veteraner og pårørende.

Oversigt over initiativer støttet af tidligere pulje

Du kan se overblikket over initiativerne, der i 2018 fik tildelt midler fra 2 mio. kr. puljen her.

Under sidste forsvarsforlig 2013-2017 eksisterede der på lignende vis en 10 mio. kr. pulje, der dækkede hele forligsperioden. Her kan du se en oversigt over alle de initiativer, der har modtaget støtte fra 10 mio. kr. puljen.

Sidst opdateret 19-12-2018 - kl. 12:18

Hvordan søger jeg?

For at søge 2 mio. kr. puljen skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til Veterancentret inden ansøgningsfristen den 18. november 2018. Der gælder følgende vilkår og retningslinjer, som beskrives i bestemmelsen VETCBST- 449-1.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocedure eller andet i forbindelse med 2 mio. kr. puljen eller den tidligere 10 mio. kr. pulje, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – 7281 9716 / vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – 7281 9717 / vetc-vs02@mil.dk

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk