Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Far og søn sidder i sommergræsset.
Ferielejre handler om at give et frirum til både veteranen og hans familie. 

Ferielejr 

Veterancentret uddeler på vegne af Forsvarsministeriet støtte til ferielejre. Midlerne for 2020 kan ansøges frem til 4. november 2019.

Hvert år kan du søge støtte til at afholde ferielejr for veteraner med børn. Puljen støtter aktiviteter, der kan være en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier med veteraner.

Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med ferielejre og tilsvarende aktiviteter. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne. For at søge puljen skal ansøgningsskemaet her på siden udfyldes og sendes til Veterancentret inden den 4. november 2019. 

Aktiviteter der gennemføres i samarbejde mellem flere aktører på veteranområdet og vurderes at have balance mellem omkostninger og deltagerantal vil blive prioriteret.

Veterancentret forventer at give ansøgerne svar primo marts 2020.
Sidst opdateret 09-08-2019 - kl. 14:59

Hvordan søger jeg?

Udfyld ansøgningsskemaet og send det sammen med relevante bilag til Veterancentret inden ansøgningsfristen den 04. november 2019. Veterancentret forventer at kunne meddele svar på ansøgningsrunden primo marts 2020

Ansøgerne forpligter sig til at overholde de i tilsagnsskrivelserne beskrevne forhold, herunder fremsende tilbagemeldinger på de gennemførte aktiviteter. 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – Telefon: 728 19716 / E-mail: vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – Telefon: 728 19717 / E-mail: vetc-vs02@mil.dk

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk