Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Far og søn sidder i sommergræsset.
Ferielejre handler om at give et frirum til både veteranen og hans familie. 

Ferielejr 

Veterancentret uddeler på vegne af Forsvarsministeriet støtte til ferielejre. Ansøgningsfristen for midler til brug i 2020 var 4. november 2019.

Hvert år kan du søge støtte til at afholde ferielejr for veteraner med børn. Puljen støtter aktiviteter, der kan være en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier med veteraner.


Ansøgningsfristen for at søge ferielejrpuljen var den 4. november 2019. Veterancentret har i marts 2020 givet tilsagn og afslag til ansøgerne. Se hvilke ansøgere, der har modtaget midler fra ferielejrpuljen i 2019 og 2020.

Vilkår for ferielejrpuljen

Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med ferielejre og tilsvarende aktiviteter. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne. Vilkårene for at søge midlerne fremgår af bestemmelsen for ferielejrpuljen.

Aktiviteter der gennemføres i samarbejde mellem flere aktører på veteranområdet og vurderes at have balance mellem omkostninger og deltagerantal vil blive prioriteret.

Sidst opdateret 14-04-2020 - kl. 12:47

Kontakt Veteransekretariatet

Veterancentret forventer at kunne meddele svar på seneste ansøgningsrunde primo marts 2020.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – Telefon: 728 19716 / E-mail: vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – Telefon: 728 19717 / E-mail: vetc-vs02@mil.dk

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk