Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Far og søn sidder i sommergræsset.
Ferielejre handler om at give et frirum til både veteranen og hans familie. 

Ferielejr 

Veterancentret uddeler på vegne af Forsvarsministeriet støtte til ferielejre. Ansøgningsfristen for at søge puljen er den 1. marts 2018.

Du kan i 2018 søge støtte til at afholde ferielejr for veteraner med børn. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne til ferielejre eller tilsvarende aktiviteter.

Puljen støtter ferielejre for veteraner og deres børn, og aktiviteterne skal tilbyde en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier med veteraner.

For at søge puljen skal ansøgningsskemaet her på siden udfyldes og sendes til Veterancentret.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts havde vi modtaget 6 ansøgninger for i alt kr. 657.500.

Veterancentret har pr. primo april 2018 meddelt svar til samtlige ansøgere.

Retningslinjer for ansøgninger

Puljens midler kan søges:

  • Til dækning af udgifter i forbindelse med ferielejre og tilsvarende aktiviteter.
  • I princippet af alle, men midlerne henvender sig primært til frivillige foreninger, der arbejder på veteranområdet.

Veterancentret forbeholder sig ret til at prioritere ansøgninger som:

  • Efterlever ovenstående formål.
  • Økonomisk set vurderes at have en fornuftig balance i forhold til deltagerantallet.
Sidst opdateret 13-04-2018 - kl. 12:39

Hvordan søger jeg?

Udfyld ansøgningsskemaet og send det sammen med relevante bilag til Veterancentret inden ansøgningsfristen den 1. marts. Veterancentret forventer at kunne meddele svar på ansøgningsrunderne primo april 2018.

Ansøgerne forpligter sig til at overholde de i tilsagnsskrivelserne beskrevne forhold, herunder fremsende tilbagemeldinger på de gennemførte aktiviteter. 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte:

Major Lars Højbak – Telefon: 728 19716 / E-mail: vetc-vs01@mil.dk
Fuldmægtig Thomas Renard – Telefon: 728 19717 / E-mail: vetc-vs02@mil.dk

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk