Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Økonomisk støtte 
Far og søn sidder i sommergræsset.
Ferielejre handler om at give et frirum til både veteranen og hans familie. 

Ferielejr 

Veterancentret uddeler på vegne af Forsvarsministeriet støtte til ferielejre. Midlerne er uddelt i 2019.

Hvert år kan du søge støtte til at afholde ferielejr det kommende år for veteraner med børn. Sidste frist for at søge tilskud i 2018 til ferielejre i 2019 var den 18. november 2018. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgningerne til ferielejre eller tilsvarende aktiviteter.

Puljen støtter ferielejre for veteraner og deres børn, og aktiviteterne skal tilbyde en tiltrængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber nye relationer til andre familier med veteraner.

For at søge puljen skal ansøgningsskemaet her på siden udfyldes og sendes til Veterancentret. Veterancentret forventer at åbne for ansøgninger omkring medio august 2019 til ferielejre, der afholdes  i 2020. Forventet ansøgningsfrist er primo november 2019.


Retningslinjer for ansøgninger

Puljens midler kan søges:

  • Til dækning af udgifter i forbindelse med ferielejre og tilsvarende aktiviteter.
  • I princippet af alle, men midlerne henvender sig primært til frivillige foreninger, der arbejder på veteranområdet.

Veterancentret forbeholder sig ret til at prioritere ansøgninger som:

  • Efterlever ovenstående formål.
  • Økonomisk set vurderes at have en fornuftig balance i forhold til deltagerantallet.
Sidst opdateret 14-06-2019 - kl. 11:00

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk