Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Veteraner, der har forladt Forsvaret, kan være en målgruppe, kommunen skal være ekstra opmærksom på.
Ved veteran forstås en soldat, der har været udsendt i international mission i mere end 28 dage.  

Styrk det strategiske arbejde med veteraner 

Veterancentret tilbyder gratis konsulentbistand og sparring til at udvikle en veteranstrategi eller ansætte en veterankoordinator.

Med over 31.000 veteraner bosat over hele landet har veteranområdet større og større bevågenhed både politisk og blandt borgerne.

Nogle veteraner kan have komplekse problemer, hvor der er behov for en specialiseret og flerstrenget kommunal indsats. Også de pårørende – og ikke mindst deres børn – kan have behov for støtte i forbindelse med livet efter udsendelsen.

Derfor udarbejder flere og flere kommuner en veteranstrategi, der sætter retning for deres veteranindsats og gør kommunens støtte til og anerkendelse af deres veteraner tydelig.

Temaer i en veteranstrategi

Indholdet i det strategiske arbejde med veteraner varierer, men omhandler typisk:

  • Kompetenceudvikling af fagligt personale
  • Samarbejde med Veterancentret
  • Tværfagligt samarbejde mellem jobcenter, børne-, social- og sundhedsområdet
  • Ansættelse af en veterankoordinator
  • Samarbejde med erhvervslivet
  • Samspil med frivillige organisationer
  • Andre lokale indsatser
Mange tiltag fra veteranområdet kan ydermere have en god effekt på andre grupper af borgere med særlige behov. En veteranstrategi kan på den måde både sikre, at der tages hånd om veteraner, bruges som inspiration for andre områder og ikke mindst tydeliggøre kommunens anerkendelse.
Sidst opdateret 06-11-2017 - kl. 13:53

Flere definitioner

Veterancentret bruger termen strategisk arbejde med veteraner.
Der er flere måder at arbejde strategisk med veteraner. 

Nogle kommuner kalder arbejdet for en veteranpolitik eller veteranstrategi, mens andre benævner det en veteranindsats.

Hvem har en veteranstrategi?

Disse kommuner har allerede udarbejdet strategisk målsætning på veteranområdet:

Ballerup    Lyngby-Taarbæk
Bornholm   Næstved
Fredericia   Odense
Gladsaxe   Roskilde
Greve   Slagelse
Haderslev   Skanderborg
Herlev   Varde
Horsens   Viborg
Kolding   Aalborg

Kontakt os

Kontakt Veterancentrets kommune- og regions-konsulenter på

7281 9700 
vetc-myn@mil.dk