Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Samtalegrupper for børn og unge 
Grupperne bliver inddelt efter modenhed, ca. 8-12 år og 12-16 år.
Samtalegrupper for børn og unge er ikke terapi, men et mødested for ligesindede. 

Det hjælper at tale med andre 

Er din familie påvirket af, at mor eller far har været udsendt, så tilbyder Veterancentret og Familienetværket samtalegrupper for børn og unge.

Nogle veteraner oplever at være fysisk eller psykisk påvirket af en udsendelse. Det kan være træthed, manglende overskud eller det at blive hurtigt sur. Familie kan opleve, at den ikke kan det samme som før skaden. Selvom man som voksen kan prøve at skjule det overfor børnene, fornemmer de ofte, at der er noget galt. Det kan starte en kæde af bekymringer hos børnene.

Nogle børn reagerer ved selv at blive hurtigt sure og kede af det, mens andre trækker sig væk fra familie eller venner. Derfor tilbyder Veterancentret i samarbejde med Familienetværket et frirum for børn og unge i alderen 8-12 og 13-16 gennem samtalegrupper.


Hvorfor virker samtalegrupper?

Børn og unge kan hurtig føle sig alene med deres bekymringer og tanker. Det kan føles, som om ingen andre har det på samme måde eller oplever de samme svære ting i hverdagen.

Derfor kan det være rigtigt rart og meningsfuldt at mødes med andre, som er i samme situation. Det kan gøre, at følelsen af at være alene bliver mindre, og det kan gøre det nemmere at forstå ens egne tanker og bekymringer. Man kan også lære af andres konkrete erfaringer.


Hvad er en samtalegruppe?

Samtalegrupperne mødes otte gange i løbet af enten forår eller efterår. Her mødes cirka otte børn eller unge med hinanden en aften om ugen fra klokken 17-19. Både aftensmad og transportudgifter bliver dækket for jer.

Herefter går børnene eller de unge sammen med en socialrådgiver og en psykolog og laver forskellige aktiviteter. De taler om bekymringer og oplevelser med at have en forælder, der har været udsendt, og laver forskellige øvelser og lege.

Mens børnene eller de unge er sammen i gruppen, har forældrene mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden, læse en bog og lignende. Nogle gange vil der være arrangeret oplæg for forældrene om, hvordan de eksempelvis støtter deres børn og unge i hverdagen. En frivillig fra Familienetværket vil så vidt muligt være til stede hver gang.


Forsamtale er første skridt

Samtalegruppen bliver sammensat efter modenhed og alder, men er primært et tilbud til børn og unge i alderen 8-12 år og 12-16 år. Inden grupperne starter, inviteres både barnet eller den unge og forældrene til en forsamtale.

Her afdækkes det, om tilbuddet er relevant for jer, ligesom I også kan høre mere om gruppen og blive klogere på det praktiske. Er dit barn under 8 år, kan du stadig kontakte Veterancentret for at høre nærmere om, hvordan du kan støtte dit barn.

Sidst opdateret 10-09-2020 - kl. 13:39

Kommende samtalegrupper

  Læs brochuren om samtalegrupperneSamtalegrupperne kører halvårligt, forår og efterår.

  Veterancentret er i gang med at rekruttere til efterårets sidste samtalegrupper. Helt ekstraordinært afholdes der seks grupper i Aalborg, Karup, Haderslev, Ringsted og Høvelte.

  Kontakt os

  For information og tilmelding kontakt: 
  Projektleder
  Louise Lau Justesen

  vetc-fa02@mil.dk
  7216 3331