Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Hjælp dit barn 
Pige, hvis lyse hår blæser i vinden. Foto: Unsplash
Børn kan også mærke, når voksne er pressede. Har du behov for rådgivning til, hvordan du kan støtte dit barn, så kontakt Veterancentret. Modelfoto. 

Støt dit barn 

Børn opfanger let, hvis mor eller far har det svært efter en udsendelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på og støtte dit barn.

Selv små børn opfanger meget. Meget mere end vi voksne typisk tror. Derfor mærker børn også, hvis deres forælder har det svært. De bliver opmærksomme på forældrenes velbefindende og humør.


Hvordan kan man se, at børn bekymrer sig?

De almindelige reaktioner hos børn er bekymring, søvnproblemer, tristhed, mave- eller hovedpine, samt gråd og vredesudbrud, eller det helt modsatte: indesluttethed.

Som forældre kan det være svært at opdage, at ens barn reagerer. Mange børn ønsker at passe på deres forældre og anstrenger sig for ikke at vise en reaktion. Derfor er det vigtigt at tale med børnene, om hvad der sker i familien og om deres følelser og tanker.


Hvordan kan vi støtte børn?

Ofte er barnets adfærd en helt naturlig reaktion på forældrenes vanskeligheder, og det kan derfor være af stor betydning, at man som forældre får vejledning i, hvordan man bedst muligt støtter sit barn.

Erfaring viser, at den bedste hjælp til børn oftest er at finde i den hverdag, hvor børnene befinder sig, altså skole, daginstitution og så videre. Veterancentret tilbyder derfor rådgivning og koordinerende støtte til kontakt med kommune, skolepsykolog eller andre instanser, der har erfaring og specialiseringen på børneområdet.


Ingen er alene med deres problemer

Børn tror ofte, at de er helt alene om at have en forælder med psykiske problemer. At finde ud af, at man ikke er den eneste der har det sådan kan være en stor hjælp for barnet.

Derfor har Veterancentret udgivet bøgerne Børn i baglandet til soldater, der fik set for meget, og De unge i baglandet til soldater, der fik set for meget. Læs gerne bøgerne selv, inden du giver dem til dit barn, så du kan støtte dit barn i læsningen. Det kan være ved at sætte et æseløre eller fortælle om en særlig del, som du synes, var interessant.

En anden måde at møde andre børn kan være Veterancentrets samtalegrupper for børn og unge. Tilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men en mulighed for at møde andre i samme situation som en selv, og som barnet både kan dele tanker med og have det sjovt sammen. Læs mere om samtalegrupperne her.

Sidst opdateret 25-02-2020 - kl. 11:28

Gode bøger

Se de hæfter og bøger, der er rettet mod børn og unge.

Samtalegrupper

Mere om samtalegrupper

Hvad kan du gøre som forælder

  • Det er vigtigt, at du som forælder forsøger at tage temperaturen på situationen ved at tale åbent med dit barn. Hvilke tanker har han eller hun? Hvad gør ham eller hende ked af det?
  • Børn kan være usikre på deres egne følelser, og det er derfor vigtigt at anerkende barnets følelser ved at sige, at det er ok at være sur eller ked af det, og at det også er ok at vise andre de følelser.
  • Mange børn har en stor loyalitet over for sine forældre. Det kan derfor være godt for barnet at få lov at dele tanker og bekymringer med andre voksne, og derfor kan det være godt specifikt at fortælle barnet, at det er ok, at han eller hun taler med bedste, skolelæreren, kammeraterne eller andre.
  • Kontakt gerne Veterancentrets Familieenhed for rådgivning på 7281 9700.

Kontakt os

Veterancentrets
Familieenhed
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk