Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Jobordning til veteraner 
Bliv klogere på ny jobordning til veteraner
Fra den 1. januar 2017 kan arbejdsgivere søge en jobpræmie på 50.000 kr. ved ansættelse af fysisk eller psykisk skadede veteraner, og offentlige arbejdsgivere kan give veteraner fortrinsret til ledige stillinger.   

Jobordning til veteraner 

Jobordningen skal give de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget Lov om jobordning for veteraner, der trådte i kraft den 1. januar 2017.


Jobordningen indeholder to nye tiltag, som skal hjælpe veteranerne til at komme i beskæftigelse: Fortrinsret til offentlige stillinger samt jobpræmie på 50.000 kr. til arbejdsgiveren (dog ikke statslige arbejdsgivere).


Fortrinsret til offentlige stillinger

Loven giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger. En offentlig arbejdsgiver har ikke længere pligt til at ansætte den bedst kvalificerede ansøger, hvis der er en veteran fra lovens målgruppe i ansøgerfeltet, som besidder de kvalifikationer, stillingen kræver. Private arbejdsgivere afgør fortsat selv, hvem de vil ansætte uanset kvalifikationer.


Jobpræmie

Arbejdsgivere, som ansætter veteraner (bortset fra statslige arbejdsgivere), har efter loven mulighed for at søge en jobpræmie på 50.000 kr. Udbetaling af jobpræmien forudsætter, at veteranen er inden for lovens målgruppe, og at veteranen har været ansat mindst 26 uger uden afbrydelse. Samt at den gennemsnitlige arbejdstid i perioden har været mindst 15 timer om ugen.


Arbejdsgiver kan tidligst ansøge om udbetaling af jobpræmien efter 26 ugers ansættelse, og ansøgningen skal ske senest 26 uger efter, at de 26 ugers ansættelse er gennemført.


Målgruppen

For at en veteran er i målgruppen for fortrinsret til stillinger og udbetaling af jobpræmie til arbejdsgiver, skal veteranen have været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets eller Justitsministeriets område. Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.


Krav om Veterancentrets bekræftelse

Før en arbejdsgiver kan give en veteran fortrinsret til en stilling, og for at arbejdsgiver kan opnå udbetaling af jobpræmie, skal Veterancentret bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe. 

Veterancentrets bekræftelse skal foreligge senest på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren og veteranen indgår ansættelsesaftalen. 

Sidst opdateret 18-08-2020 - kl. 14:51

Trin 1

Læs beskrivelsen af betingelserne for fortrinsret og jobpræmie står i loven.

Brug Formular til anmodning om bekræftelse vedrørende jobordning for veteraner, når I er klar til at ansøge jobordningen.

Trin 2

Brug Formular til anmodning om udbetaling af jobpræmie, når veteranen har været ansat i minimum 26 uger.

Trin 1: Få bekræftelsen i hus

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at ansætte en veteran med fortrinsret i en stilling, eller hvis du ønsker mulighed for at søge om udbetaling af jobpræmie, skal du fremsende formularen fra linket til venstre.

Formularen består af tre rubrikker. Rubrik A udfyldes af arbejdsgiver, rubrik B udfyldes af veteranen og rubrik C udfyldes af Veterancentret.

Arbejdsgiver skal sende formularen til Veterancentret, når rubrik A og rubrik B er blevet udfyldt.

Trin 2: Ansøg om jobpræmie

Som arbejdsgiver kan du ansøge om udbetaling af jobpræmien, når ansættelsen har haft varighed på minimum 26 uger med et gennemsnit på mindst 15 timers ugentlig arbejdstid.

Når du ansøger, skal du bruge formularen til venstre og vedlægge dokumentation i form af kontrakt og lønsedler.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål angående jobordningen for veteraner eller til udfyldelsen af formularen, kan du kontakte kaptajn Michael Lindholm.

7281 9700
vetc-ktp-jobordning@mil.dk