Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kompetencekort 
Din træning i Forsvaret kan blive omskrevet til mere civile termer med et kompetencekort.
Din træning og uddannelse som soldat kan også bruges uden for Forsvaret. Er du i tvivl om hvordan, kan et kompetencekort omskrive dine militære færdigheder til civile.  

Brug dine militære kompetencer civilt 

Et kompetencekort oversætter dine kvalifikationer og kompetencer, du har opnået i din tid i Forsvaret, til det civile arbejdsmarked og uddannelsessystem.

Kompetencekortet er en udskrift fra det aministrative EDB-system DeMars. Her er de militære uddannelser du har opnået i din tid i Forsvaret listet og omskrevet i forhold til det, man kalder den nationale kvalifikationsramme. Den ramme skal gøre det muligt at sammenligne uddannelseskompetencer.

Forsvarets Uddannelser omskrives i øjeblikket i forhold til den nationale kvalifikationsramme. Det betyder, at en fremtidig arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution kan se, hvad din uddannelse i Forsvaret svarer til i forhold til andre civile ansøgeres uddannelsesbaggrund.


Hvad kan kortet bruges til?

Kompetencekortet består af


  • en side med dit militære CV.
  • en side med generelle kompetencer opnået i international tjeneste.
  • samt dine militære uddannelser omskrevet i forhold til den nationale kvalifikationsramme.

Se hvordan komptencekortet er bygget op.Du kan bruge kompetencekortet som dokumentation ved jobsøgning eller optagelse på en civil uddannelse. Dele af kortet såsom de generelle kompetencer opnået i international tjeneste kan du bruge til at udtrykke, hvilke kompetencer du også har tillært dig, i forbindelse med eksempelvis job- eller uddannelsessamtaler.

Sidst opdateret 05-07-2019 - kl. 10:18

Sådan får du et kompetencekort

Du kan få udskrevet et kompetencekort via din enhed, ligesom Veterancentret også vil være behjælpelig med at udskrive kompetencekort ved behov.

Bemærk at ikke alle Forsvarets uddannelser endnu er omskrevet i forhold til den nationale kvalifikationsramme.

Har du spørgsmål til kompetencekortet, kan du altid kontakte:
Seniorsergent Jørn H. Christiansen – telefon: 7281 9718 - e-mail: vetc-vs03@mil.dk

Bedre vurderinger

Formålet med kompetencekortet er at forbedre grundlaget for realkompetencevurdering af de civilrettede kvalifikationer, som veteranen har opnået gennem sin tid i Forsvaret.

Læs et konkret eksempel på, hvordan sergent Casper Iversen får omskrevet sine kvalifikationer.