Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Arbejdsskader 
Team Veteran med fysisk skadede soldater deltager i løb i New York, USA.
Uanset om du er gået på en vejsidebombe, har fået psykiske krigsskader eller bare en almindelig arbejdsskade, kan du søge rådgivning i Veterancentret. 

Skader og erstatninger 

Har du fået en skade, fysisk eller psykisk, som ansat i Forsvaret, kan Veterancentret rådgive dig til at søge om erstatning.

Er du kommet til skade under udsendelse, kan du tage kontakt til Veterancentrets socialrådgivere - uanset om du har fået en fysisk eller psykisk skade, og om skaden lige er sket, eller om den er opstået ved tidligere udsendelse.

Det er normalt arbejdsgiverens, altså Forsvarets, ansvar at anmelde arbejdsulykker. Ved erhvervssygdomme, der sker over længere tid, kan Veterancentret hjælpe dig med at få skaden anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, ligesom vi tilbyder dig rådgivning i din sag.


Få gode råd

Veterancentrets socialrådgiver kan rådgive dig om muligheder for videre sagsforløb og hjælpe dig med at svare på spørgsmål i forbindelse med sagsbehandlingen. Hvis skaden kræver behandling, tiltag for at holde dig i arbejde eller økonomisk støtte, kan socialrådgiveren også rådgive om dette.

Er der tale om en psykisk arbejdsskade, er det en god ide at komme forbi en speciallæge i psykiatri og få stillet diagnose og vurderet årsagssammenhæng. Det er nemlig med til at kvalificere din arbejdsskadesag. Veterancentret kan efter en individuel vurdering henvise dig til en speciallæge. Her har Veterancentret et godt samarbejde med Rigshospitalets Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, der er specialister i PTSD hos veteraner.


Værd at vide om sagsforløbet

Du skal være forberedt på, at sagsbehandlingstiden kan være langvarig. Under sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen vil du blandt andet få nogle spørgeskemaer, som kan være svære at gennemskue og besvare. En socialrådgiver kan give dig bistand til at besvare spørgeskemaerne.

Arbejdsskadestyrelsen kan også bestille en speciallægeerklæring, der viser, om dine problemer skyldes PTSD efter mission. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der bestiller sådan en undersøgelse af dig, og de betaler derfor for erklæringen. De betaler dog ikke for transport, men her kan du via en socialrådgiver søge om økonomisk støtte til at dække dine udgifter.

I arbejdsskadesager er der altid partshøring. Her får du enten løbende orienteringer via e-boks eller en samlet oversigt over sagens akter. Det er vigtigt at orientere sig i sagen og kontrollere, at de nedskrevne oplysninger er korrekte. Du har altid mulighed for at udtale dig i din egen sag med eventuelle tilføjelser eller rettelser.


Afgørelse i arbejdsskadesager

Når du får en afgørelse i arbejdsskadesagen, er sagen ikke nødvendigvis slut. For det første har du en mulighed for at anke til Ankestyrelsen, hvis du ikke mener, afgørelsen er korrekt. Er der tale om en afgørelse, der virker til at have principiel karakter, kan du i visse tilfælde få juridisk bistand fra Soldaterlegatet. En sådan ansøgning udarbejder Veterancentret for dig.

Der er også mulighed for at genoptage en sag. Oplever du forværringer i forhold til forandret symptombillede eller ændringer i din indtægt som følge af arbejdsskaden, kan du søge om genoptagelse af sagen. Du kan aldrig få mindre erstatning, end den du allerede har fået udbetalt. Normal er der en frist på fem år for genoptagelse af sagen. 

Sidst opdateret 10-05-2016 - kl. 12:39

Ny hjælp i FN-sager

FAEK tilbyder hjælp til forberedelse af FN-erstatningssager.

Andre godtgørelser

Du kan være berettiget til yderligere erstatning end den fra Arbejdsskadestyrelsen.

Særlov om erstatning ved sent diagnosticeret PTSD

I juni 2013 blev særloven om erstatning og godtgørelse til veteraner med ”sent diagnosticeret PTSD” vedtaget af et enigt Folketing.

Den betyder, at du som veteran kan søge om arbejdsskadeerstatning, uanset hvornår du får diagnosticeret PTSD.

Den tidligere forældelsesfrist på seks måneder efter hjemkomst gælder altså ikke længere. Det betyder også, at du, hvis din sag tidligere er blevet afvist netop på grund af seks-måneders reglen, kan få din sag genoptaget ved Arbejdsskadestyrelsen.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk