Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Fysiske skader 
De fysiske skader handler ikke kun om skader fra kamphandlinger, men også ulykker eller arbejdsskader.
Soldater, der bliver skadede under en udsendelse, skal forholde sig til sygemelding og i nogle tilfælde også rehabilitering og erstatningskrav. 

Fysiske skader og repatriering 

Under en udsendelse er det ikke godt at have længerevarende sygemeldte soldater i lejren. Pådrager du dig derfor en skade, der gør dig ukampdygtig i kortere eller længere tid, skal du sendes hjem til Danmark.

At være soldat er et fysisk krævende job, og under en udsendelse er det vigtigt, at du som udsendt er i god fysisk og psykisk form. Pådrager du dig en skade, der kan være en risiko for din egen eller dine kollegaers sikkerhed, vil din udsendelse blive afbrudt, og du vil blive repatrieret og sendt hjem til Danmark.

Du kan blive sendt hjem med alt lige fra rygskade på grund af et forkert løft til reelle kampskader – det sker dog først efter den primære behandling i missionsområdet er afsluttet. Du kan også blive repatrieret, hvis dine pårørende bliver alvorligt syge, eller der er andre forhold i Danmark, som påvirker dig på din udsendelse.

Nogle gange bliver du sygemeldt ved lægen i missionsområdet, andre gange sker det først ved egen læge hjemme i Danmark.Sygemeldingen kan være af kortere eller længere varighed, og her gælder de almindelige regler for sygemeldinger


Alvorlige skader

Er du kommet alvorligt til skade under kamphandlinger, vil du blive fulgt nøje af Forsvaret, når du er kommet tilbage til Danmark.  Forløbet er individuelt, hvor både kontaktofficeren på dit tjenestested, en af Veterancentrets socialrådgivere eller psykologer samarbejder om at yde den størst mulige hjælp til dig og dine pårørende, når ulykken er sket.

Kontaktofficeren fungerer som det koordinerende led til de relevante andre myndigheder i Forsvaret. Også ved dødsfald under international tjeneste er det kontaktofficeren, der bliver tilknyttet de nærmeste pårørende.

Den første tid efter hjemkomst er præget af lægelig behandling og fysisk genoptræning, som afhænger meget af skadens omfang. Nogle skader er varige, mens andre kan bedres. Hvis din skade er så alvorlig, at den forhindrer dig i at være varigt egnet til udsendelse, kan du blive tilbudt rehabilitering ved Veterancentret.
 

Erstatning og godtgørelse

Ansatte i Forsvaret, der deltager på internationale missioner, er blandt andet omfattet af Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning
 

Proteser og hjælpemidler 

Når soldaten kommer hjem til Danmark, kan der alt afhængig af skadesforløbet være behov for økonomisk hjælp til en protese.  Forsvarsministeriets Personalestyrelses afdeling for arbejdsskade, erstatning og fravær betaler løbende udgifterne under tilpasningsfasen og den første protese.

Herefter vil Forsvarsministeriets Personalestyrelses afdeling for arbejdsskade, erstatning og fravær træffe afgørelse om kapitalisering. Det betyder, at der vil blive udbetalt et engangsbeløb, som skal dække fremtidige udgifter til proteser f.eks. ved behov for udskiftning som følge af slid.  Det er også muligt at få dækket udgifter til andre hjælpemidler.

Sidst opdateret 09-08-2016 - kl. 14:23

Sygemelding

Læs om sygemelding i Forsvaret her

Brochure

Læs om tilskadekomst i international mission

Hvis ulykken sker

Er du kommet til skade i international mission?

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk