Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Fakta om PTSD 
Soldater kan være særligt udsatte for PTSD og PTSD-lignende symptomer på grund af udsendelse.
Det er vigtigt at reagere på eventuelle PTSD-symptomer og søge behandling med det samme. Det giver bedre mulighed for helbredelse, viser forskning. 

Hvad er PTSD? 

De seneste år har der været et stort fokus på PTSD blandt soldater og veteraner. Men hvad kendetegner egentlig PTSD?

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som på dansk kaldes posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatisk stresslidelse. PTSD er en diagnose, som dækker en række symptomer, man kan opleve efter at have været udsat for eller bevidnet en eller flere hændelser af livstruende og/eller voldsom karakter.

Symptomerne udgør en forsinket eller forlænget reaktion på den eller de hændelser, som man har været udsat for eller være vidne til.

Nogle udvikler det fulde symptombillede kort tid efter hændelsen. Andre har enkelte symptomer, men udvikler først det fulde symptombillede efter nogle år.


 

Hvordan opleves PTSD?

De fire hovedsymptomer på PTSD er:


  • Genoplevelser. Gentagne og ufrivillige minder om den voldsomme livstruende hændelse. Minderne kan komme i vågen tilstand som forstyrrende erindringsbilleder eller som gennemspilninger af hændelsen, hvor det føles som at være tilbage i situationen. De kan også komme om natten som ubehageligt mareridt, hvor man typisk vågner med angst eller ubehag og har svært ved at falde til ro igen.

  • Forøget alarmberedskab. En vedvarende fysisk og følelsesmæssig uro, ængstelse eller nervøsitet ved forskellige situationer, der ikke før gav anledning til problemer. En følelse af, at der når som helst kan ske noget farligt eller ubehageligt, som man ikke føler sig i stand til at håndtere eller skal være forberedt på. Derudover ses typisk overfølsomhed over for lyde og tendens til at fare sammen.

  • Negative ændringer i humør. Vanskeligt ved at glæde sig over noget i sit liv og opleve problemer med at mærke positive følelser som lykke og glæde. Præget af manglende håb for fremtiden og følelsen af at være afskåret eller distanceret fra andre. Ofte mange følelser af skyld eller skam over sin tilstand eller over hvad, man har gjort og gør i sit liv.

  • Undgåelse. Undgåelse af alt, hvad der minder om hændelsen enten ved at skulle bruge energi på ikke at tænke på hændelsen eller ved at afholde sig fra situationer eller steder, der på nogen måde fremkalder minder om hændelsen. Endvidere at undgå aktivering af ubehag enten følelsesmæssigt eller fysisk, som griber afgørende ind i ens hverdag.

 

Hurtig behandling er vigtig

Udviser du symptomer på PTSD, er det vigtigt at søge behandling med det samme. Forskning og klinisk erfaring viser, at jo hurtigere man er til at søge behandling, des større er muligheden for helbredelse. Men husk at det aldrig er for sent at søge hjælp.  

Behandlingsindsatsen overfor PTSD afhænger af, hvordan lidelsen træder frem i det enkelte tilfælde og tilrettelægges herefter. Psykologerne i Veterancentret har særlig erfaring med at behandle PTSD og er trænet i specifikke og specialiserede behandlingsmetoder rettet mod PTSD.

Derudover har Veterancentret mulighed for at henvise til medicinsk behandling ved psykiater, hvis der er behov for det.

Sidst opdateret 17-05-2018 - kl. 14:51

PTSD hos veteraner

Læs brochuren om PTSD hos veteraner

Risikoen for PTSD hos soldater

Soldater udsendt i international mission er i en særlig risikogruppe for udvikling af PTSD, da tjenesten ofte indbefatter eksponering for væbnede konfrontationer og angreb på de danske styrker.

Forekomsten af PTSD hos danske soldater varierer afhængigt af missionernes karakter og belastningsgrad. Veterancentrets forsigtige estimat er derfor, at omkring 10 procent udvikler PTSD-lignende symptomer som konsekvens af deres udsendelse.

Sværhedsgraden af PTSD kan være meget vekslende, ligesom både behandling og spontan bedring kan føre til sygdommens ophør.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk