Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Rehabilitering 
Rehabilitering i Forsvaret foregår ved Veterancentret
Et rehabiliteringsforløb i Veterancentret har det sigte at få veteranen tilbage på arbejdsmarkedet. 

Tilbud om rehabilitering 

Veteraner, der ikke længere kan varetage deres job i Forsvaret som følge af en udsendelse, kan blive tilbudt rehabilitering.

Veteraner, der er blevet skadet under udsendelse, og som ikke mere kan varetage deres tidligere job i Forsvaret, kan blive tilbudt et rehabiliteringsforløb ved Veterancentret.

Krav for rehabilitering
Det er tre forudsætninger for rehabilitering. For det første at skaden er pådraget under eller i forbindelse med udsendelse. For det andet at skaden har medført, at veteranen har fået et ”varigt uegnet Q”. Og til sidst, at arbejdsskaden bliver anerkendt af Arbejdsskadesstyrelsen.

Udgangspunktet for et rehabiliteringsforløb er, at du i samarbejde med Veterancentret og eventuelle andre aktører, eksempelvis kommunen, afklares og opkvalificeres med henblik på at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

For at nå dette kan en rehabiliteringsplan indeholde flere elementer. Det kan være behandling, virksomhedspraktik i eller uden for Forsvaret, deltagelse på fagrelevante kurser eller særligt tilrettelagte forløb, og endelig kan der også være tale om egentlig uddannelse.

Hvis du skal i rehabilitering
Siger du ja til tilbuddet om et rehabiliteringsforløb, bliver din primære kontakt fremover en af Veterancentrets job- og uddannelsesrådgivere. En job- og uddannelsesrådgiver kan vejlede dig om valg af fremtidig uddannelse eller job og har fokus på at få udarbejdet en plan med et realistisk uddannelses- og jobperspektiv.

Du vil også blive tilknyttet et team af andre forskellige fagpersoner fra Veterancentret som eksempelvis en socialrådgiver, der støtter dig i forhold til spørgsmål omkring bolig, økonomi, eventuel arbejdsskadesag, kontakt til kommunen eller andet. Det kan også være relevant at have en psykolog eller andre fagpersoner med i teamet.
Sidst opdateret 09-05-2016 - kl. 10:54

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk