Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Psykologisk behandling i Forsvaret 
Psykologsamtalerne foregår på en af Veterancentrets satellitter rundt om i Danmark.
Veterancentrets militærpsykologer har et særligt kendskab til soldaterlivet og de belastninger, veteraner kan opleve under en udsendelse. 

Livslangt tilbud om psykologisk behandling 

Oplever du som veteran psykiske efterreaktioner efter en international udsendelse, kan du få behandling ved Veterancentrets psykologer.

Veterancentret tilbyder psykologisk behandling, hvis du er psykisk skadet som konsekvens af din udsendelse. Behandlingen  består af psykoterapi i enten individuelle forløb eller gruppeforløb.

Det forløb, som du bliver tilbudt, afhænger af din situation og problematik. Derfor forsøger psykologen at komme hele vejen rundt, når I har jeres indledende kontakt og første møde kaldet visitationssamtalen.

Vi arbejder ud fra en international anerkendt og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, som er særligt afpasset i forhold til veteraner og ansatte i Forsvaret.

Samtidig har Veterancentrets militærpsykologer et særligt kendskab til Forsvarets medarbejdere og de belastninger, som man udsættes for under udsendelse.


Tavshedspligt

Psykologerne arbejder under tavshedspligt. Den overholdes, uanset hvilke samarbejdsrelationer psykologen indgår i. Det betyder også, at du skal give samtykke, hvis psykologen vurderer, at der er behov for at involvere andre samarbejdspartnere i behandlingen såsom eksempelvis socialrådgivere, job- og uddannelsesrådgivere, egen læge med mere.

Sidst opdateret 09-05-2016 - kl. 13:56

Døgntelefonen

Læs, hvem der betjener døgntelefonen

Netrådgivning

Netrådgivning er 100 procent anonym.

Hvad er PTSD?

Læs hvilke symptomer, der knytter sig til PTSD.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk