Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Udrykningsberedskab ved særlige hændelser 
Krisepsykologisk bistand består i første omgang i at få overblik over hændelsen.
Der kan ske ulykker i tjeneste både nationalt og internationalt, og hvis ulykken er ude, rykker Veterancentrets krisepsykologiske team ud.   

Militærpsykologer står standby 

Veterancentrets militærpsykologer yder krisepsykologisk bistand, når danske soldater lider tab eller kommer ud for uheld.

Sker der særlige hændelser, er der god grund til at være ekstra opmærksom på soldaternes psykiske velbefindende. Veterancentret støtter derfor Forsvarets myndigheder med psykologisk bistand ved særlige hændelser.


Hurtig udrykning

Psykologernes udrykningsberedskab rykker ud, når ældste danske officer (senior national officer) eller chefen for det danske kontingent (CH DANCON) i den berørte mission efterspørger det. Det er Værnsfælles Kommandos vagthavende officer, der aktiverer beredskabet. Opgaven afklares herefter af Veterancentrets leder for internationale operationer.

Der går ikke mere end 24 timer fra aktiveringen, inden et hold af to militærpsykologer er sendt af sted. Veterancentret har altid tre krisehold parate til både nationale og internationale hændelser, og psykologerne har været udsendt lige fra Grønland, Helmand og til Afrikas Horn.


Psykologiske værktøjer

Ved særlige hændelser vil holdet af krisepsykologer gennemføre psykologisk debriefing med den involverede enhed. Målet er at skabe et 360 graders overblik over hændelsen, så alle udsendte medarbejdere er sammen om oplevelsen. Psykologerne støtter også chefen for det danske kontingent med håndtering af krisen.

Yderligere vil psykologholdet følge debriefingen op med individuelle psykologsamtaler med enheden, ligesom psykologerne holder ”åben klinik” med anonym tidsbestilling, hvor alle udsendte har mulighed for at komme til psykologsamtale, uanset om de har været med i hændelsen eller ej.

Udover debriefing anvendes redskaber fra kognitiv terapi og stresshåndtering i forhold til søvn, tristhed og ængstelighed.

Sidst opdateret 10-07-2018 - kl. 14:47

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk