Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Udrykningsberedskab ved særlige hændelser 
Krisepsykologisk bistand består i første omgang i at få overblik over hændelsen.
Der kan ske ulykker i tjeneste både nationalt og internationalt, og hvis ulykken er ude, rykker Veterancentrets krisepsykologiske team ud.   

Militærpsykologer står standby 

Veterancentrets militærpsykologer yder krisepsykologisk bistand, når danske soldater oplever særligt belastende hændelser.

Sker der særlige hændelser, er der god grund til at være ekstra opmærksom på soldaternes psykiske velbefindende. Veterancentret støtter derfor Forsvarets myndigheder med psykologisk bistand ved særlige hændelser.


Hurtig udrykning

Psykologernes udrykningsberedskab rykker ud, når ældste danske officer (senior national officer) eller chefen for det danske kontingent (CH DANCON) i den berørte mission efterspørger det. Det er Værnsfælles Kommandos vagthavende officer, der aktiverer beredskabet. Opgaven afklares herefter af Veterancentrets leder for internationale operationer.

Der går ikke mere end 24 timer fra aktiveringen, inden et hold af to militærpsykologer er sendt af sted. Veterancentret har altid tre krisehold parate til både nationale og internationale hændelser, og psykologerne har været udsendt lige fra Grønland, Helmand og til Afrikas Horn.


Psykologiske værktøjer

Ved særlige hændelser vil holdet af krisepsykologer afdække behovet hos enheden og støtte med individuelle samtaler, gruppesamtaler samt rådgivning.
Gruppesamtalen vil typisk være en psykologisk debriefing ledet af krisepsykologerne, hvor målet er at skabet et overblik over hændelsen, så alle udsendte medarbejdere er sammen om oplevelsen.

Det kan være forskelligt, hvordan man hver især reagerer. I de individuelle samtaler er der mulighed for at gå mere i dybden med de reaktioner, som der måtte være opstået hos den enkelte. Redskaberne tager ofte udgangspunkt i stresshåndtering og kognitiv terapi. Målet er at reducere stress og eventuelle senere følgevirkninger.

I forbindelse med psykologernes tilstedeværelse tilbydes der typisk også individuelle samtaler som ”åben klinik”, hvor alle har mulighed for at benytte sig af tilbuddet.

Sidst opdateret 11-12-2018 - kl. 15:47

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk