Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Informationsmøder om veteraner 
Mange af de yngre veteraner har været i Irak og Afghanistan, hvilket var en anden type mission end den i Bosnien i 1990'erne.
En veteran forstås som en soldat, der har været udsendt i mindst en international mission. 

Bliv klogere på veteraner 

Veterancentrets informationsmøderne er målrettet kommunale sagsbehandlere og har til formål at klæde sagsbehandlere på til mødet med veteraner.

Veteraner har i kraft af deres militære kvalifikationer en atypisk baggrund i forhold til andre borgere, som medarbejderne i det kommunale system ikke nødvendigvis kender til.

Erfaringer viser, at kendskab til denne baggrund og veteraners forhold i øvrigt er vigtigt for en god sagsbehandling. På informationsmødet vil der bl.a. blive orienteret om:


  • Hvad er en veteran?
  • Oplevelser under udsendelse.
  • Psykiske reaktioner på udsendelse.
  • Den danske veteranpolitik.
  • Tilbud til soldater før, under og efter udsendelse.
  • Støttemuligheder.
  • Veterancentrets samarbejde med kommunerne.
  • Sagstyper med tværsektorielt samarbejde.
  • Hvordan man som sagsbehandler kan forberede sig til mødet med veteranen m.v.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at bestille informationsmødet. Det afvikles i hjemkommunen, og vi tilstræber et deltagerantal på min. 20. Tilbuddet er fleksibelt. Hvis I i kommunen har færre deltagere, særlige ønsker til indhold, tidspunkt for afvikling eller eventuelt ønsker en tilpasning til et planlagt temamøde eller lignende, har vi mulighed for at tilrette informationsmødet efter jeres behov.

Sidst opdateret 06-11-2017 - kl. 13:48

Nye veje til job

Læs brochure

Videre i civilt job

Læs brochure

Mødet med jobcentret

Læs brochure

Kontakt os

Kontakt Veterancentrets kommune- og regions-konsulenter på

7281 9700 
vetc-myn@mil.dk