Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Tilbud til kommuner og regioner 
Veterancentret har specialviden om de danske veteraner. En viden, som kommuner også kan benytte sig af.
Ifølge Forsvarets registre har Danmark cirka 33.000 registrerede, nulevende veteraner. 

Veterancentret tilbyder sin støtte og ekspertise 

Der findes i dag 33.000 registrerede, nulevende  krigsveteraner i Danmark og det øvrige Rigsfællesskab. På lige fod med andre borgere er de til tider i kontakt med det kommunale eller regionale system.

Flertallet af de veteraner, som møder det kommunale system, er unge mænd og kvinder, der af forskellige årsager er blevet ledige. I de fleste tilfælde udspringer veteranernes kontakt til det kommunale system således ikke af eftervirkninger af deres udsendelser til internationale missioner.

For nogle få veteraners vedkommende er det dog mere komplekse problematikker, som er årsag til, at de er i kontakt med det offentlige. Det kan være fysiske handikap og psykiske skader som følge af deres deltagelse i internationale missioner. Men det kan også være misbrug eller økonomiske problemer, der ligger bag.

Et politisk flertal i Folketinget ønsker at styrke veteran- og beskæftigelsesindsatsen over for veteraner og har derfor finansieret Veterancentrets Opsøgende rådgivere. Tilbuddet er gratis.

Brug os som vidensbank

Veterancentret har en specialiseret viden om, hvad det betyder at have militær baggrund. Vi har et godt kendskab til de problemstillinger, som veteranerne kan opleve, efter de har været udsendt. En viden, som vi gerne deler ud af. Som chef eller sagsbehandler kan du kontakte os for:

  • Personligt møde med Veterancentret og en præsentation det særlige kommunale tilbud.
  • Viden og sparring til sagsbehandlere om veteranens særlige forhold og Forsvarets rehabilitering.
  • Informationsmøder om veteranernes militære baggrund.

En mulig samarbejdspartner

Veterancentrets opsøgende rådgivere kan også være sparringspartnere omkring veteranens forløb i kommunen. Vi deltager gerne som bisidder, hvis veteranen ønsker det.

Vi kan også støtte veteranen i det forløb, han eller hun eksempelvis har med jobcentret. Det kan også være i forhold til helbredsmæssig udredning i forhold til afklaring eller støtte til job eller uddannelsesplan.

De opsøgende rådgivere har ingen myndighed, og det er altså alene jer i kommunen, der træffer afgørelser i de konkrete sager.
Sidst opdateret 13-11-2017 - kl. 12:16

Kontakt os

Kontakt Veterancentrets kommune- og regions-konsulenter på

7281 9700 
vetc-myn@mil.dk