Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Veteranstrategi 
Veteraner, der har forladt Forsvaret, kan være en målgruppe, kommunen skal være ekstra opmærksom på.
Ved veteran forstås en soldat, der har været udsendt i international mission i mere end 28 dage.  

Styrk det strategiske arbejde med veteraner 

En veteranstrategi danner fundamentet for arbejdet med veteraner i kommunen. Veterancentret tilbyder gratis konsulentbistand og sparring til at udvikle strategi.

Med over 36.000 registrerede veteraner bosat over hele landet har veteranområdet større og større bevågenhed både politisk og blandt borgerne.

Veteraner har gjort en særlig indsats for Danmark og fortjener støtte og anerkendelse af det offentlige Danmark.

En veteranstrategi kan sætte fokus på veteraners vilkår og udvikling af nye initiativer, der gør en forskel for veteraner og deres pårørende.

Temaer i en veteranstrategi

Indholdet i det strategiske arbejde med veteraner varierer fra kommune til kommune. For hvad der giver mening i én kommune, giver måske ikke mening i nabokommunen. Men temaerne i strategien kunne eksempelvis være:


  • Fokus på veteraners ressourcer
  • Genoptræning og behandling
  • Samarbejde med erhvervslivet
  • Inddragelse af frivillige organisationer
  • Anderkendelse herunder kompetenceudvikling af kommunens personale
  • Samarbejde med Veterancentret
  • Indsatser for veteraners familier og pårørende
  • Tværfagligt samarbejde mellem jobcenter, børne-, social- og sundhedsområdet

Få mere inspiration til fokusområder her. Du kan også læse tre konkrete eksempler på en god kommunal veteranstrategi: Odense Kommune, Aabenraa Kommune og Varde Kommune.
Sidst opdateret 23-05-2019 - kl. 12:34

Kommunalt samarbejde

Veterancentret ønsker et endnu stærkere samarbejde med landets kommuner.

Bestil vores oplæg

Bliv klogere på veteraner

Veterankoordinator

Flere og flere kommuner har ansat en veterankoordinator.

Sagsbehandler

Som sagsbehandler kan du blandt andet bruge os til sparring

Hvem har en veteranstrategi?

Disse kommuner har allerede udarbejdet strategisk målsætning på veteranområdet:

Aabenraa Horsens
Aalborg Kolding
Albertslund Køge
Allerød   Lyngby-Taarbæk
Billund   Mariager Fjord
Bornholm   Nordfyns
Brønderslev   Nyborg
Fredericia   Næstved
Frederiksberg   Odense
Esbejrg   Randers
Glostrup   Skanderborg
Greve Slagelse
Gribskov Stevns
Guldborgsund Varde
Haderslev Vejen
Hedensted Vejle
Hillerød   Vordingborg

Flere definitioner

Der er flere måder at arbejde strategisk med veteraner. Nogle kommuner kalder arbejdet for en veteranpolitik eller veteranstrategi, mens andre benævner det en veteranindsats.

Kontakt os

Kontakt Veterancentrets kommune- og regions-konsulenter på

7281 9700 
vetc-myn@mil.dk