Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Tilbud til kommuner og regioner 
Veterancentret har specialviden om de danske veteraner. En viden, som kommuner også kan benytte sig af.
Ifølge Forsvarets registre har Danmark cirka 36.000 registrerede, nulevende veteraner. 

Veterancentret og Danmarks kommuner er Fælles om veteraner 

Veterancentret arbejder målrettet på et styrket samarbejde med landets kommuner under overskriften "Fælles om veteraner".

Målet for Veterancentret i 2018 og 2019 bliver at skabe rammerne for et styrket samarbejde om den enkelte veteran, som kan være med til at lette sagsbehandlingen for veteraner og sagsbehandlere.

Brug os som vidensbank

Veterancentret har en specialiseret viden om, hvad det betyder at have militær baggrund. Vi har et godt kendskab til de problemstillinger, som veteranerne kan opleve, efter de har været udsendt. En viden, som vi gerne deler ud af. Som chef eller sagsbehandler kan du kontakte os for:

  • Et møde med Veterancentret, hvor samtale og samarbejdsmuligheder er i centrum. Mødet kan også være konkret sparring om en veteran.
  • Oplæg fra vores nye undervisningskatalog, som kan give sagsbehandlere viden om veteraner og den militære baggrund, de har med sig.

En mulig samarbejdspartner

Veterancentrets opsøgende rådgivere kan også være sparringspartnere om veteranens forløb i kommunen. Vi deltager gerne som bisidder, hvis veteranen ønsker det.

Vi kan også støtte veteranen i det forløb, han eller hun eksempelvis har med jobcentret. Det kan også være i forhold til helbredsmæssig udredning i forhold til afklaring eller støtte til job eller uddannelsesplan.

De opsøgende rådgivere har ingen myndighed, og det er altså alene jer i kommunen, der træffer afgørelser i de konkrete sager.
Sidst opdateret 14-05-2019 - kl. 07:56

Vores samarbejdsaftaler

Veterancentret udarbejder i øjeblikket samarbejdsaftaler med de danske kommuner.

Kontakt Veterancentrets kommune- og regions-konsulenter for mere information:

7281 9700 
vetc-myn@mil.dk