Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Brobyggere til Veterancentret 

Veterancentret har oprettet en ny brobyggerfunktion. Den skal sikre, at veteraner med akut behov hurtigt og sikker får den støtte, de har brug for fra Veterancentret, det offentlige og netværket rundt om veteranen.

21-04-2017 - kl. 12:47
Af Karen Dahlin

Forsvarets Veterancenter har netop iværksat en helt ny brobyggerfunktion. Den skal fremme en hurtig og sikker forbindelse mellem Veterancentrets beredskab og en efterfølgende tværfaglig indsats.

”Når en veteran ringer ind på vores døgntelefon, så skal vi være sikre på, at veteranen får den støtte, han eller hun har brug for hurtigt. De nye brobyggere skal træde til her og nu og sikre, at vi i endnu højere grad yder en tværfaglig indsat i samarbejde med det offentlige system og med veteranens netværk,” siger Thomas Krohn, der er chef for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen ved Veterancentret.

Brobyggerne skal primært være tilknyttet veteraner, der har akutte og komplekse sager i kortere perioder i modsætning til Veterancentrets medarbejdere, der arbejder med enkeltsager i længere forløb. Brobyggerne skal også udvikle løsninger i veteranens netværk, så det i højere grad end nu bliver inddraget.

Initiativet er blevet til på baggrund af et forslag fra Dansk Folkeparti.