Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Kronsprinseparret knæler foran monumentet i Kastellet, mens en mand i flyvevåbnets uniform holder paraply for dem.
Kronprinsparret lægger en krans ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948 på flagdagen i 2019.  Foto: Christian Sundsdal.  

Flag over hele Danmark 

Flagdagen for Danmarks Udsendte den 5. september markeres af det officielle Danmark med kranselægning på Kastellet og mindegudstjeneste i Holmens Kirke. Forsvaret lancerer kampagne, der opfordrer danskerne til at vise flaget på flagdagen.

31-08-2020 - kl. 15:00

Af Forsvarskommandoen

Omkring 2.000 medarbejdere fra Forsvaret, Beredskabet, Politiet og Udenrigsministeriet har siden september 2019 været udsendt for Danmark. Det skulle de have været takket for ved en stor parade på Christiansborg Slotsplads på Flagdagen for Danmarks Udsendte den 5. september. Men paraden er aflyst på grund af coronavirus/covid-19.

Flagdagen bliver dog stadig markeret ved officielle arrangementer i København og ved lokale arrangementer over det meste af lande.

I København markeres Flagdagen med mindehøjtidelighed og kranselægning på Kastellet og mindegudstjeneste i Holmens kirke. Her deltager D.K.H. kronprinsparret, medlemmer af regeringen, repræsentanter for udsendende myndigheder, pårørende til omkomne udsendte og andre særligt inviterede. 

”Flagdagen bliver ikke mindre betydningsfuld af, at den i år holdes i et begrænset omfang. Forsvaret har konstant indsat soldater, der passer på Danmark. Dem skylder vi en tak, lige som vi skylder deres pårørende en tak. Vi bruger også dagen til at mindes vores faldne og vise støtte til veteraner med fysiske eller psykiske ar. Flagdagen er et udtryk for synlig anerkendelse, og derfor er den lige så vigtig som altid”, siger forsvarschef general Bjørn Bisserup.

Soldater går på lang række efter hinanden i bymiljø. Bagerst bæres der faner.
Soldater fra Ingeniørregimentet marcherer gennem Skive ved et af de mange lokale arrangementer på flagdagen i 2019. Også i 2020 er der arrangementer i mange kommuner.


Vis flaget, Danmark

De udsendte, der skulle have deltaget i paraden på Christiansborg, bliver inviteret til flagdagen 2021, således at de også kan modtage deres tak. Men der er på trods af begrænsningerne også i år muligheder for at vise sin anerkendelse til både årets udsendte og til alle de omkring 60.000 andre danskere, der har været udsendt for Danmark siden 1948.

Forsvaret lancerer i dagene op til den 5. september kampagnen ”Vis flaget, Danmark”, der via videospots på sociale medier opfordrer alle til at vise flaget den 5. september. Om danskerne gør det ved at hejse flaget hjemme i haven, sætte flag i vinduerne, plastre flag ud over deres profiler på de sociale medier eller på helt andre opfindsomme måder er helt op til dem selv, men håbet er, at rigtigt mange vil anerkende de udsendte ved vise flaget den 5. september.

Flagdagen markeres også lokalt

De lokale arrangementer i kommunerne er også påvirkede af Covid-19. Nogle kommuner har helt aflyst deres arrangementer, andre har reduceret omfanget af markeringen. Flagdagen markeres dog stadig i hovedparten af kommunerne. Se en oversigt over de lokale arrangementer her.