Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ny forskning: Veteraner klarer sig godt på arbejdsmarkedet

Indholdsområde

 
 
Håndværker skærer fliser på en terrasse.
Trods mange fordomme viser nyt studie, at veteraner generelt set klarer sig godt på arbejdsmarkedet fem år efter, de er kommet hjem fra en udsendelse. Modelfoto. 

Ny forskning: Veteraner klarer sig godt på arbejdsmarkedet 

Et studie fra Veterancentret viser, at de danske veteraner klarer sig godt på arbejdsmarkedet. Dog bliver Afghanistanveteraner hurtigere langtidssyge.

02-04-2019 - kl. 13:11
Af Karen Dahlin

Ny forskning fra Veterancentret viser, at danske veteraner, der har haft én udsendelse, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet indenfor fem år efter hjemkomst end sammenlignelige personer fra baggrundsbefolkningen. De har en større chance for at komme i arbejde og en mindre risiko for at miste det end baggrundsbefolkningen.

Forskningen viser også, at Afghanistanveteraner har en væsentligt større risiko for at blive langtidssyge end baggrundsbefolkningen. Omvendt har veteraner fra Kosovo en større chance for at komme tilbage til arbejdet igen

”Studiet er interessant, fordi der – stik imod de fordomme, der stadig er overfor veteraner – nu bliver vist, at nok er der veteraner, der har lidt skade under udsendelse, men at langt de fleste overordnet set klarer sig rigtigt godt på arbejdsmarkedet. Vi behøver således ikke at frygte, at alle, der kommer hjem, klarer sig dårligt, men kan i stedet fokusere på de personer, som har en særlig brug for hjælp,” siger ph.d. Andreas Elrond.

Studiet er den første danske undersøgelse, hvor der bliver set på veteraners evne til at bevæge sig på arbejdsmarkedet. Tidligere undersøgelser har været øjeblikstal.

”Vi ved endnu ikke, hvad forskningen i praksis kommer til at medføre, men jeg kan forestille mig, at resultaterne kan give anledning til at drøfte, om det vil være relevant at differentiere indsatsen overfor veteranen alt efter, hvor vedkommende har været på mission,” siger oberst Susanne Lund, der er chef for Veterancentret.

Studiet dækker en 15 årig periode fra 2002-2017, hvor der er taget højde for de forskellige økonomiske perioder, eksempelvis finanskrisen.

Fakta om veteranerne på arbejdsmarkedet

  • Veteranerne har mellem 19 (Afghanistan) og 31(Irak) procent større chance for at få arbejde når de blev arbejdsløse, end baggrundbefolkningen.

  • Veteraner har mellem 37 (Kosovo/Irak) og 82 (Afghanistan) procent mindre risiko for at blive arbejdsløse, når de er i arbejde.

  • Afghanistanveteraner har 66 procent større risiko for at blive langtidssyge end tilsvarende personer fra baggrundsbefolkningen, når de er i arbejde. I de 4,5 år de blev fulgt var mellem 0,9-1,4 procent i baggrundsbefolkningen langtidssyge, mens det for gruppen af soldater var mellem 1,8-2,2 procent. Det højere tal skyldes primært Afghanistanveteranerne.

  • Veteraner fra Kosovo har 24 procent større chance for at vende tilbage til arbejdet, når de blev langtidssygemeldte.