Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
rådmand Brian Dybro fra Odense Kommune og Veterancentrets chef underskriver aftale
Rådmand for Beskæftigelse og Socialforvaltning Brian Dybro underskriver sammen med oberst Susanne Kiholm Lund, chef for Veterancentret en samarbejdsaftale. Foto: Odense Kommune 

Seks nye samarbejdsaftaler i april 

Veterancentret har indgået nye samarbejdsaftaler med seks nye kommuner.

30-04-2019 - kl. 14:00
Af Kristina Schønnemann Jensen

Vordingborg, Sønderborg, Horsens, Odder, Odense og i dag også Næstved Kommuner har i april indgået en samarbejdsaftale med Veterancentret. Samarbejdsaftalerne handler om, at begge parter forpligter sig til at søge samarbejde og bruge hinanden, når en borger og veteran har et forløb, fortæller projektleder Jane Christensen fra Veterancentret.

”Kommunen, Veterancentret, frivillige og pårørende kan alle bidrage med noget forskelligt, hvis en veteran eksempelvis står uden job, bolig eller måske har mistet sit netværk. Vi får størst glæde af hinanden, hvis vi formår at koordinere det næste skridt på vejen mod det gode og meningsfulde liv for ham eller hende. Det handler om at skabe bedre livsvilkår for veteranen, men sagsbehandlingen bliver faktisk også hurtigere og nemmere,” siger Jane Christensen.

Opsøgende rådgiver Frank Høffner og Borgmester Uffe Jensen
Fra venstre mod højre: Opsøgende rådgiver fra Veterancentret, Frank Høffner, formanden for byrådet Linda Wienand og borgmester Uffe Jensen, begge fra Odder Kommune.

Med de seks nye aftaler i april, har i alt 32 kommuner erklæret, at de værdsætter samarbejdet med Veterancentret. Netop på aprils sidste dag, tirsdag den 30. april, var det Næstved Kommune, der underskrev samarbejdsaftalen. Borgmester Carsten Rasmussen kan se flere fordele ved at bruge Veterancentret som en aktiv partner. 

"Det vigtigste er, at der er fokus på veteranerne. Medarbejderne i kommunen kan jo ikke se på folk, der kommer ind ad døren, om de har haft voldsomme oplevelser. De har måske borgere, der er A,B eller C, men her kommer en borger G, som har noget helt andet med i baggagen, og som skal have den helt rigtige indsats," siger Carsten Rasmussen.

Udveksling af erfaringer og viden mellem kommunen og Veterancentret er også endnu en styrke ved samarbejdsaftalen.

"Nu får vi kendskab til hinandens viden. Veterancentret har noget viden, som vi kan bruge, men vi kan også give Veterancentret viden om vores hverdag," siger Carsten Rasmussen.

Projektet med at øge samarbejdet mellem Veterancentret og de 98 danske kommuner hedder ”Fælles om veteraner”. Det skal komme de over 36.000 registrerede nulevende veteraner, der har været udsendt af Danmark, til gode.

Fakta om Fælles om veteraner

  • Samarbejdskonceptet Fælles om veteraner forløber over to år, hvor Veterancentrets vil kontakte alle 98 kommuner i Danmark for at indgå eller forny en samarbejdsaftale.
  • Det er Veterancentrets lokale medarbejdere, der er indgangen til det gode samarbejde og forhåbentlig kan blive et velkendt ansigt i kommunen.
  • Forsvarets Veterancenter tilbyder psykologbehandling og socialfaglig rådgivning til alle veteraner, der har skader efter en udsendelse, og deres pårørende. Derudover støtter centrets rådgivere veteraner inden for blandt andet beskæftigelse, uddannelse og netværk, ligesom de handler på akutte problemer og opsøger sårbare veteraner.