Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Skadede veteraner øver sig i at slappe af

Indholdsområde

 
 
En mand og en dame i en tai chi-lignende øvelse
Kropsterapi tilbydes på Svanemøllens Kaserne i København og på Ryes Kaserne i Fredericia.  

Skadede veteraner øver sig i at slappe af 

Veterancentret undersøger, hvordan kropsterapi kan gavne traumebehandlingen af veteraner med PTSD.

23-07-2019 - kl. 08:14

Af Kristina Schønnemann Jensen, Veterancentret

Der er fare på færde. Automatreaktioner i kroppen går i gang. Adrenalinniveauet kører op. Åndedrættet bliver hurtigere og mere overfladisk. Musklerne spænder op og gør sig klar til at reagere på, hvad der måtte komme.

Det er nogle af de fysiske reaktioner, som er hensigtsmæssige, når vores liv er truet. Men i tilfældet med PTSD-ramte veteraner sker det i nogle tilfælde, at kroppen indstiller sig til konstant at være i alarmberedskab, selvom omgivelserne ikke umiddelbart inviterer til det. Derfor undersøger Veterancentret i øjeblikket, hvad kropsterapi kan gøre for veteraner, der er startet i psykologisk behandling. Det fortæller Ditte Larsen, der er en af de to ansatte fysioterapeuter, som kører pilotprojektet.

”At kroppen og sindet er forbundet så tæt, giver mening for os mennesker, men hos denne her målgruppe er det bare så tydeligt, netop fordi mange af deres symptomer er så fysiske: uro, anspændthed, åndedrætsbesvær og smerter,” siger Ditte Larsen og fortsætter:

”Derfor giver det virkelig meget mening at øve sig i at mærke hele sin krop og kunne berolige den – både for at kunne holde ud at være i sig selv, men også for at kunne være sammen med andre.”


Ikke ulig kampsport

Kropsterapien foregår én til én, hvor fysioterapeuten guider veteranen gennem de forskellige øvelser i en time. Metoden, der anvendes hedder, Basic Body Awareness Therapy, og er en blanding af bevægelse, meditation, tai chi og massage, hvor der især er opmærksomhed på bevægelse, balance, vejrtrækning og nærvær. Og det ligger ikke helt fjernt fra de veteraner, som indtil nu har fået et forløb med kropsterapi.

”Mange har arbejdet med åndedrætsteknikker tidligere, og så er der også mange, der har ret stor respekt for meditation, kampsport og yoga, og Basic Body Awareness Therapy kan godt minde lidt om det.”


Første forskningsprojekt

Pilotprojektet startede så småt i 2018, og på nuværende har omkring 20 veteraner været i hænderne på de to fysioterapeuter. Det er første gang, at effekten af Basic Body Awareness måles på veteraner, men metoden er faktisk allerede i brug flere steder i Danmark. Blandt andet på PTSD-klinikken i Aarhus og Afdeling for traume- og torturofre i Odense og Vejle, og derfor vil Veterancentret gerne forsøge at skabe noget videnskabelig forskning på området.

”De sidste år har der i Veterancentret været fokus på, hvordan behandlingen i endnu højere grad kan tilpasses ud fra den enkeltes behov. Vi ved, at PTSD kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Derfor er vi interesserede i at undersøge, om der er bevis for, at denne gruppe af veteraner oplever færre kropslige følgevirkninger af PTSD og får større kropsbevidsthed, når den psykologiske behandling suppleres med kropsterapi,” siger Ditte Larsen.
Projektet med kropsterapi gennemføres frem til juni 2020.

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet med Basic Body Awareness Therapy er et kvantitativt interventionsstudie, der måler og sammenligner før og efter behandling. Studiet består af en række spørgeskemaer, hvor veteranen rapporterer sine fysiske symptomer, symptomer på psykiske lidelser og oplevelse af sin krop. Dertil bliver veteranens bevægelser undersøgt og inddelt i scores af fysioterapeuten. Dertil udføres et interview om, hvordan veteranerne har oplevet bevægelsestesten. Herudover er der et samarbejde med Fysioterapeutskolen om tre bachelorprojekter, der kvalitativt undersøger veteranernes oplevelser med behandlingen.

Du kan følge studiets udvikling eller læse om Veterancentrets øvrige forskningsprojekter.

Henvisning og forløb

Veteraner henvises til forløbet via deres psykolog, hvor kropsterapien vil foregå sideløbende med den psykologiske traumebehandling.

Et forløb består af 12 ganges terapi á 45 - 60 minutters varighed samt opstart og afslutning af forløbet.

Veterancentret tilbyder kropsterapi i København, Fredericia og Aalborg.

Du kan læse mere om Veterancentrets tilbud om kropsterapi her.