Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Veterankortet 

Hvor kan du bruge veterankortet

Veterankortet blev i august 2011 for første gang sendt til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i forsvarets internationale operationer.

Kortet er først og fremmest et synligt tegn på anerkendelse for tjenesten, men skal også på sigt give en række særlige fordele.

Derfor er De Blå Baretter og Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd gået sammen om at skabe en fælles indgangsportal for veterankortet.

Her kan du læse mere om kortets rabatordninger. Der kommer hele tiden nye ordninger til så hold løbende øje med siden.

Bestil dit veterankort

Veteraner udsendt mellem 1992 og 2011 som endnu ikke har modtaget sit veterankort, samt veteraner udsendt mellem 1948 og 1992, kan bestille veterankortet her: "Bestil veterankort".

Det gælder også veteraner, der mister sit veterankort og ønsker et nyt.

Der er en leveringstid på mellem tre og seks måneder.

Forsvaret sender fremover veterankort ud til personer i forbindelse med deres første udsendelse.

Baggrund for veterankortet

Som led i implementeringen af regeringens veteranpolitik udstedes et veterankort til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i forsvarets internationale operationer.

Indehaveren af et veterankort kan bruge dette til at legitimere sig som veteran og derigennem modtage anerkendelse for sin indsats til støtte for Danmarks internationale engagement.

Opfordring til udbredelse

Veterankortet er samtidig en opfordring til virksomheder, organisationer og offentlige instanser til at tænke i nye former for anerkendelse af veteraner, f.eks. i form af rabatter eller andre fordele.

Forsvaret håber, at anerkendelser af denne karakter vil finde udbredelse i takt med, at kendskabet til veterankortet øges.

Hvem har modtaget veterankortet

I sidste halvdel af august 2011 modtog 27.180 veteraner udsendt mellem 1992 og medio 2011 deres veterankort med posten.

Eksternt link

Læs mere om veterankortet og veteranpolitik på forsvarsministeriets hjemmeside

Døgntelefon

Som veteran eller pårørende kan du via døgntelefonen altid komme i kontakt med en socialrådgiver.

Tlf. 72 16 34 00

Læs om døgntelefonen.