Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forberedelse til udsendelse 
Begge parter kender hjemmefronten, men det er også vigtigt, at dine pårørende hører om udsendelsesområdet.
Inden udsendelsen kan det være en god ide at få talt om begge parters forventninger og have vendt, hvilke praktiske løsninger der kan gøre hverdagen nemmere. 

Bliv klar til udsendelsen 

Både soldat og pårørende kan have god gavn af at sætte nogle praktiske foranstaltninger i værk inden en udsendelse.

Enhver soldat ved, at deltagelse i internationale missioner først og fremmest kræver forberedelse. Men forberedelsen handler om andet og mere end militær træning. En udsendelse vil berøre soldatens pårørende, og derfor er det en god investering også at bruge tid på at lave forberedelser sammen med familien.

Soldatens udsendelse opleves meget forskelligt af de pårørende. Nogle synes, det er godt, at soldaten tager af sted for at opleve nyt og gøre en forskel. Nogle er knap så glade og føler sig måske usikre med hensyn til udsendelsen og dens konsekvenser på hjemmefronten, og andre er direkte imod.


Ventetiden inden afrejse

Tiden op til udsendelsen kan være en travl og belastende tid, hvor praktiske ting og forhold på hjemmefronten skal planlægges, og eventuelle aftaler skal indgås. Desuden kan det føles frustrerende at gå og vente på selve adskillelsen.

Når I har indstillet jer på at være væk fra hinanden, kommer der måske et tidspunkt, hvor I bare gerne vil have adskillelsen overstået. Andre oplever tiden op til afrejsen meget frustrerende og gruer for den dag, soldaten rejser.

Fælles for alle familier er, at de praktiske forberedelser gør udsendelsen nemmere at komme igennem. De, der bliver tilbage, har brug for at få klarhed over eventuelle nye arbejdsopgaver og ansvarsområder på hjemmefronten. Det kan være rutinemæssige opgaver, du måske ikke tidligere har haft ansvar for: bil, havearbejde, forsikringer, bankforhold eller lignende.

At få snakket om disse forhold og måske få lavet huskelister eller aftaler, opleves af de fleste som en lettelse – både af dem, der udsendes, og dem, der bliver tilbage.


Hvor skal du hen?

Derudover har mange pårørende et stort behov for at få informationer om, hvordan det er at være i missionsområdet, hvordan en ganske almindelig dag forløber, og hvordan missionsområdet er geografisk og klimatisk.

Som soldat, der er i fuld gang med den militære træning, er det let at overse de pårørendes behov for informationer, men det er en god idé at sætte god tid af til at tale om udsendelsen.

Soldater med børn har eksempelvis haft succes med at besøge deres barns børnehave eller skole for at fortælle om soldatens arbejde, så kammerater og lærere får indblik i, hvad barnet nogle gange går og spekulerer på.


Jeres fremtidige kommunikation

I de fleste missionsområder er der i dag internetdækning. Det er der mange fordele ved, men også udfordringer. Som udsendt kan man få en følelse af at befinde sig i to verdener, men fysisk kun være tilstede i den ene. Samtidig kan dem derhjemme have en forventning om hyppig kontakt, fordi det rent teknologisk er muligt.

Det kan været en god idé, på forhånd at forventningsafstemme, hvor ofte og hvornår man har kontakt. Mange aftaler inden afrejsen, hvad de vil fortælle hinanden under udsendelsen. Nogle vælger kun at fortælle om dagligdags og positive oplevelser, fordi man er så langt væk fra hinanden, at det alligevel ikke rigtigt er muligt for den anden at gøre noget ved problemerne.

Andre er enige om, at det skal være ok også at give udtryk for mere belastende oplevelser, eller at de er kede af det. Nogle er i tvivl om, hvor meget de skal sige eller skrive om de mindre positive oplevelser, og vælger eksempelvis at skrive dem ned i en dagbog, der kan bruges som udgangspunkt for en snak på et senere tidspunkt, når man igen er sammen. Det vigtige er, at I finder og aftaler en måde, der passer jer.

Sidst opdateret 28-11-2018 - kl. 14:26

Min sidste vilje

Inden din udsendelse skal du underskrive Min sidste vilje. Hæftet giver dig anledning til at tænke over, hvilke foranstaltninger der skal gøres, hvis du falder i tjeneste. Du får udleveret Min sidste vilje af chefen for enheden eller enkeltmandskontoret.

Når du sendes ud

Læs brochuren Når du sendes ud

Andre publikationer

Se andre foldere om udsendelse.

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk