Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Psykologiske værktøjer 
Operativ stresskontrol er udviklet af US Navy og tilpasset danske forhold.
Undervisningen skal gøre soldaterne bedre til at håndtere situationer, hvor det brænder på. 

Undervisning i at håndtere stress 

Soldater i international mission kan opleve, at de presses mentalt i stressende situationer. Derfor undervises de inden udsendelsen i konceptet operativ stresskontrol og strategier til håndtering af stress.

En del af forberedelserne inden en udsendelse handler om, hvordan man håndterer pressede situationer. Her underviser Veterancentrets militærpsykologer soldater i blandt andet operativ stresskontrol.

Operativ stresskontrol er oprindeligt udgivet af US Navy som Operational Stress Control, hvilket er blevet oversat og tilpasset til forholdene i det danske Forsvar. Herhjemme består operativ stresskontrol dels af undervisning af militærpsykolog ude på Forsvarets tjenestesteder, dels af skriftlige undervisningsmaterialer.


Konkrete værktøjer

Undervisningen kommer ind på akutte stressbelastninger eller reaktioner ved særlige hændelser. Her hedder værktøjet defusing, hvilket er en gruppesamtale, hvor de involverede soldater gennemgår episoden i detaljer umiddelbart efter hændelsen.

Dernæst lærer soldaterne, hvordan de håndterer akkumuleret stress. Soldaten får en opmærksomhed på stressindikationer, og hvad man selv kan gøre, og hvornår han eller hun skal søge hjælp. Der undervises blandt andet i Big 4, som er fire redskaber udviklet ved US Navy Seals. De fire redskaber er Målsætning, Visualisering, Selvmotivation, Selvkontrol. Andre værktøjer er kammeratstøtte, kontakt til pårørende, restitutionsstrategier.


Ledere får ekstra undervisning

Ledere i Forsvaret har et ansvar for at styrke soldater og deres familiers modstandsdygtighed mod negativ stress og skabe opmærksomhed om stress for at sikre, at soldaterne er parate til udsendelsen. Den gode leder skal kunne genkende og håndtere soldater med alt fra mild til akut stress.

Derfor undervises ledere separat i operativ stresskontrol. De skal blandt andet kunne facilitere en defusing-gruppesamtale, ligesom førere og ledere får særlige værktøjer til håndtering af større særlige hændelser. Målet med lederundervisningen er, at lederen lærer at forebygge, identificere og håndtere stress hos soldater under militær træning og i militære operationer.

Sidst opdateret 11-12-2018 - kl. 14:59

OSK-folderen

Download OSK-folderen

Undervisningen i operativ stresskontrol

  • Hvad er operativ stress?
  • Hvad er en stressreaktion?
  • Hvordan håndterer man stress?
  • Forskel på stressreaktioner og stress-skader
  • Stressmodellen - de fire farvezoner
  • Defusing
  • Psykisk førstehjælp

Kontakt os

Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk