Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Orienteringer for pårørende  
Pårørende og soldater efter KFOR-mission i 2009.
De fleste af de orienteringer, du som pårørende bliver inviteret med til, foregår sammen med soldaterne. 

Tilbud til dig som pårørende 

Du vil som pårørende til en udsendt soldat blive tilbudt at deltage i forskellige orienteringer med Forsvaret og Veterancentret.

Som pårørende er der en række informationer, som du kan have nytte af, når du står over for at skulle sende en soldat ud. Derfor bliver du inviteret med til flere møder med Forsvaret og Veterancentret. Det drejer sig om

  • Før udsendelsesorientering med din soldat.
  • Hjemkomstorientering med din soldat.
  • Eventuelle midtvejsorienteringer (kun ved udsedelser på seks måneder).

På møderne bliver du som pårørende først og fremmest præsenteret for Forsvarets tilbud til dig såsom Veterancentrets socialrådgivere og psykologer, kontaktofficeren og døgntelefonen samt de frivillige organisationer.

Har du spørgsmål om din konkrete situation, kan du tage direkte kontakt til den eller de rådgiver, der holder oplæg på dagen. I kan gå afsides og tale sammen, ligesom I kan lave en senere aftale på telefon eller til et møde en anden dag. 

Typiske udfordringer

Derudover oplyser Veterancentrets socialrådgiver på orienteringerne om klassiske udfordringer ved udsendelsen og hjemkomsten. Ofte er det nemlig sådan, at soldaten måske ikke er mentalt færdig med sin mission og derfor måske hellere vil besøg en kammerat end sin mor, så han kan berette om sine oplevelser.

Her er det vigtigt, at du som pårørende kan give tid til, at soldaten genfinder sin plads og ikke mindst børnenes respekt, hvis I har børn. Som hjemvendt soldat kan man let føle sig lidt til overs, fordi du som pårørende ofte er blevet mere selvkørende.

Forventninger og praktiske gøremål

Til gengæld kan din soldat også have brug for at blive opdateret på det praktiske. Hvem skal hvad hvornår, og de faste fritidsinteresser og rutiner skal genopfriskes. Under sin udsendelse skal soldaten ikke spekulere på hverdagsting som aftensmad og vasketøj, men i stedet fokusere på arbejdet. Det kan derfor kræve lidt omstilling.

Veterancentret anbefaler pårørende og soldat at få afstemt forventningerne, også når soldaten kommer hjem. Det er vigtigt at tale åbent og nysgerrigt om tingene.

Vær opmærksom på efterreaktioner

Sidst men ikke mindst oplyser Veterancentret om, at det er vigtigt at være opmærksom på symptomer på efterreaktioner, når soldaten er kommet hjem. Der er dog også en risiko for at overanalysere på soldatens reaktioner og symptomer, og derfor forsøger socialrådgiveren på orienteringerne at klæde dig bedre på, så du kan handle hensigtsmæssigt og eventuelt involvere Veterancentrets militærpsykologer.
Sidst opdateret 25-02-2020 - kl. 11:25

Kontakt os

Veterancentrets
Familieenhed
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted

Døgntelefonen
7281 9700
vetc-myn@mil.dk